De lyckliga vinnarna blev..

Söderhamns kommun, Karlstads kommun och Mariehamns kommun. 

”Vi vill inspirera våra kunder till att följa Danmarks exempel, där de endast har en vattenförlust om 10% motsvarande 20-25% i Sverige, säger Peter Mattisson.”

I samband med Kamstrups vattenkampanj för att uppmärksamma svenskarna på att vi har en alldeles för stor vattenförlust i vårt långa land, så genomförde Kamstrup en tävling. Deltagarna hade möjlighet att vinna en 3 dagars studieresa med rundvisning på vår vattenfabrik i Danmark, besök på innovationscentret AquaGlobe och Skanderborg Forsyning samt delta på workshops anpassade till deras respektive verksamhet.

”Det var det bästa leverantörsbesök jag varit på då vi fick uppleva hela kedjan från produktion av mätare till färdiga mätvärden och analyser av dessa. Dessutom hade vi intressanta diskussioner om framtida system och vad vi som kunder behöver, säger Ralf Enholm.

Kamstrup vill även passa på att rikta ett stort tack till alla som var med och tävlade!