Danska Kamstrup: 

– Därför ger vi oss in i Sveriges vattendebatt

 

Kamstrup, den danska leverantören av intelligenta, högteknologiska mätarlösningar till vattensektorn, har under de senaste veckorna aktivt deltagit i Sveriges debatt om vatten och vattenförsörjning.

Med en stor kampanj med både annonser och i sociala medier hoppas företaget kunna skapa ny medvetenhet gällande den betydande förlusten av dricksvatten som dagligen äger rum i det svenska vattenledningsnätet. Och även lyfta fram att det i befintlig teknik finns stora möjligheter som kan vara till hjälp i kampen mot de förlorade dropparna.

Enligt branschens egna uppgifter levererar Sveriges vattenverk 900 miljarder liter rent dricksvatten varje år. Men officiella siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 20–25 procent av vattenproduktionen aldrig når fram till  konsumenternas vattenkranar. 

Försiktigt beräknat utgör vattenförlusten i Sverige alltså 180 miljarder liter per år – eller 500 miljoner liter per dag. Det är en betydligt högre nivå av vattenförlust än vad man accepterar i grannländer som Danmark, Tyskland och Nederländerna där förlusten är mindre än 10 procent.

Branschorganisationen Svenskt Vatten, vars medlemmar är de svenska vattenverken, har under flera år påpekat att problemet med läckage från otäta rörsystem är viktigt att lösa.

Det är med den bakgrunden som Kamstrup nu råder vattenverk att ta hjälp av den nya tekniken för att minska sina förluster.

”Ett av FN's världsmål är rent vatten. Normalt kopplar vi ihop kampen för rent vatten med de utmaningar som finns i utvecklingsländerna. Något som det talas mindre om är att man i många västeuropeiska länder – inklusive Sverige – faktiskt har en relativt storvattenförlust. Vatten är en värdefull resurs som man ofta tar för given och man bör ta upp kampen mot förlusten – och ta tekniken till hjälp”, säger Jan Eriksson, Sales Manager på Kamstrup Sverige.

Kamstrup är ett danskt företag, men har en stark position som leverantör till många av Sveriges totalt 1 750 små och stora vattenverk. Kamstrup satsar stort på att utveckla alltmer avancerade fjärravläsnings- och analyssystem till vattenbolagen – möjligheter som först på senare år på allvar vunnit fotfäste ute hos vattenverken.

Kamstrup är företagsmedlem i Svenskt Vatten och har nyligen beslutat att stödja branschorganisationens så kallade Kranmärkt – ett initiativ som stödjer kranvatten som ett bättre alternativ till vatten på flaska.

Ett fullt utnyttjande av tekniken i arbetet med att minska vattenförluster börjar med att vattenbolaget med hjälp av moderna digitala vattenmätare hos den enskilda konsumenten samlar in mätdata med hög frekvens – vanligtvis en gång per dygn eller till och med på timbasis. 

”Kombinerat med de rätta analysverktygen kan insamlade data ge en god inblick i omfattningen av vattenförlusten. Vad som är ännu viktigare: det kan göra det möjligt för vattenbolaget att bättre identifiera vilken typ av vattenförlust det handlar om. 

Denna förståelse är viktig när man bestämmer var och när man ska sätta in åtgärder. Och många vattebolag har faktiskt data tillgängligt redan idag. Den behöver bara struktureras och användas korrekt”, berättar Jan Eriksson på Kamstrup i Sverige.

Med sin nya kampanj hoppas Kamstrup därför kunna sprida kunskap om intelligent vattenmätning och dataanvändning till vattenförsörjningssektorn i Sverige: Om företaget lyckas med detta är det inte bara en kommersiell vinst för Kamstrup utan en vinn-vinn-situation för alla.

”För många vattenbolag kan det idag vara en svår och kostsam uppgift att lokalisera de underjordiska läckorna i ett stort ledningsnät. Med ny teknik kan bolagen få ny kunskap om sina distributionsnät – samtidigt som de kan spara pengar eftersom de enklare kan övervaka distributionssystemet och därmed begränsa antalet uppgrävningar där man så att säga gräver i blindo”, säger Jan Eriksson.

Kontakt angående detta pressmeddelande:

Jan Eriksson, Sales Manager, Kamstrup Sverige
Mob: +46 (0)852 22 65 51