Per Asmussen lämnar sin position som VD för Kamstrup

Per Asmussen lämnar sin position som VD för Kamstrup A/S på grund av hälsoskäl. Efter en bilolycka 2014, har Per Asmussen plågats av nacksmärta och huvudvärk, vilket hindrar honom från att arbeta heltid. 

Per Asmussen har varit VD för Kamstrup sedan år 2007 och han har lett den företaget under en lång period av hög tillväxt. Kamstrups styrelseordförande Jørgen Wisborg konstaterar: “Vi beklagar verkligen att Per Asmussen av hälsoskäl måste lämna Kamstrup. Tack vare Per Asmussens skickliga ledarskap har Kamstrup lyckats fördubbla sin omsättning och mer än fyrdubbla sina vinster. Per Asmussen har satsat hårt på produktutveckling och i och med detta har Kamstrup vidtagit en stark ställning på marknaden. Företaget har även en ny, spännande produktserie på gång. Kamstrups marknadsställning gör det möjligt för företaget att ta nya marknadsandelar och fortsätta sin starka tillväxt. Mycket tyder på att det första kvartalet år 2017 kommer att vara det bästa kvartalet någonsin för Kamstrup." 

”Kamstrup står inför ett spännande utvecklingsskede med ny teknik som gör det möjligt för bolaget att optimera sin verksamhet baserat på saklig och faktisk information. Jag förutspår en ljus framtid för Kamstrup och jag är säker på att min efterträdare kommer att få det mest spännande jobbet i Danmark”, tillägger Per Asmussen. 

Styrelsen kommer i samarbete med Steen Gerhard Executive Services börja leta efter någon som kan ersätta Per Asmussen, som kommer att fortsätta sitt arbete tills man har hittat en efterträdare. 

För mer information, kontakta Jørgen Wisborg på +45 89 32 22 11.

Kamstrup producerar smarta lösningar för mätning och optimering av vatten-, värme- och elförsörjning globalt. Företaget med sitt huvudkontor i Stilling, Danmark har 1 200 anställda i 24 länder och förväntar sig en omsättning på två miljarder danska kronor år 2017.