Kamstrup och Axioma Metering når förlikning i internationell patenttvist

27 oktober 2021

Kamstrup A/S (DK) och Axioma Metering UAB (LT) har den 19 oktober 2021 nått en uppgörelse i en patenttvist som pågått i två och ett halvt år. Kamstrup A/S, en tillverkare av ultraljudsflödesmätare under varumärket MULTICAL®, gjorde gällande att Axioma Metering och Axioma Meterings återförsäljare under åren 2019 till 2021 gjort intrång i vissa av Kamstrups patent. Axioma Metering, en tillverkare av ultraljudsflödesmätare som säljs under varumärket QALCOSONIC® W1, väckte talan om ogiltigförklaring av Kamstrups patent.

Parterna har nu löst konflikten genom ett avtal, vilket har resulterat i att Kamstrup återkallat sin talan i alla civilrättsliga tvister. Axioma Metering har på motsvarande sätt dragit tillbaka sin talan om ogiltigförklaring av Kamstrups patent. Parterna har kommit överens om att hålla villkoren i avtalet konfidentiella.

Axioma Metering UAB och Kamstrup A/S