Kamstrup levererar ett tillfredsställande resultat och fortsätter att investera i innovation

17 mars 2022

Det danska teknologiföretaget Kamstrup avslutade 2021 med ett tillfredsställande resultat, dessutom ökade orderingången avsevärt trots covid-19 och rådande komponentbrist. Kamstrup inleder 2022 med en kontinuerligt hög investeringsnivå i innovation och teknik, redo för ytterligare tillväxt som drivs av de globala megatrenderna med fokus på minskad förlust av rent vatten och optimering av energieffektivitet för att stödja den gröna övergången.

2021 fortsatte Kamstrup att navigera genom ännu ett utmanande år med COVID-19 och komponentbrist för företaget på en global nivå - tyvärr innebar detta längre leveranstider för flera av Kamstrups partners och kunder.

Trots detta levererade Kamstrup ett robust och tillfredsställande resultat med en årlig omsättning på 2,4 miljarder danska kronor (319 miljoner euro), vilket är en ökning på 4 % jämfört med förra året. Resultatet före skatt uppgick till 213 miljoner danska kronor (25 miljoner euro), vilket är en ökning på 28 % jämfört med föregående år.

“Det har varit ett utmanande år med flera yttre faktorer som påverkar företag runt om i världen, ändå lyckades vi öka vår omsättning jämfört med 2020. Tittar man på vår orderingång är det dock tydligt att utmaningarna med komponentbristen har haft en inverkan på vår omsättning. Dessutom påverkar detta fortfarande vår leveranssituation. Vi har arbetat hårt för att kunna uppfylla våra kunders krav och vi uppskattar den förståelse vi har fått från hela världen”, säger Kim Lehmann, VD på Kamstrup A/S.

Kamstrup räknar med att bättre kunna möta kundernas behov under den andra halvan av 2022 och förhoppningsvis se bättre förutsättningar för leveranskedjan från 2023 och framåt.

Avsevärd ökning av orderingång

Kamstrups orderingång ökade avsevärt 2021 till totalt 2,9 miljarder danska kronor (390 miljoner euro) jämfört med 2,4 miljarder danska kronor (323 miljoner euro) 2020, en ökning på 21 %.

Från 2018 till 2021 har Kamstrups orderingång ökar med 42 %, vilket visar att efterfrågan på innovativa hållbara och smarta lösningar växer.

“Vi har fortsatt att se en hög orderingång under 2021. Trots det rådande omvärdsläget är våra resultat tillfredsställande. Orderingången tyder på att Kamstrups lösningar aldrig varit mer relevanta, det visar på attsamhällena är redo för hållbara lösningar för energi- och vatten.”, säger Kim Lehmann.”.

Kamstrups internationella tillväxt har haft ytterligare framgångar under 2021. År 2018 stod Kamstrups försäljning utanför Danmark för 58 % av den totala omsättningen. Idag sker 84 % av Kamstrups försäljning utanför Danmark, med en total export på 2 miljarder danska kronor (269 miljoner euro).

“Vi har siktet inställt på ytterligare tillväxt. Vi har en sund verksamhet, vår orderingång ökar och vi gör vårt bästa för att minska trycket i leveranskedjan så att vi kan leverera till våra partners och kunder”, säger Kim Lehmann.

Fler investeringar i innovation

Kamstrup har hålltfast vid fokus på investeringar för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. År 2021 investerade man 13 % av företagets omsättning i utveckling av nya lösningar genom innovation, teknologi och produktutveckling.

“Vi tror på framtiden, vi tror på hållbarhet och vi tror på innovation. Därför fortsätter vi att investera en stor del av vår omsättning i innovation och ny teknologi, inte bara 2022 utan även under de kommande åren”, säger Kim Lehmann.

Den höga investeringsnivån förväntas leda till fortsatt expansion och tillväxt för Kamstrup under de kommande åren.

“Innovation inom produktutveckling och teknologi kommer att fortsätta driva oss framåt under de kommande åren. Med innovativa partnerskap och nära samarbete med viktiga kunder och teknikpartners, kan vi utveckla hållbara lösningar som påverkar samhällen positivt runt om i världen”, säger Kim Lehmann.

Kontakt gällande detta pressmeddelande:

Louise Vestergaard-Hansen, Brand & Communication Manager

Telefon: +45 89 93 10 00

Du kanske också är intresserad av...