Kamstrup levererar ett robust resultat och fortsätter att investera på en hög nivå

16 mars 2021

Det danska teknologiföretaget Kamstrup avslutade 2020 med ett tillfredsställande resultat trots COVID-19. Den höga investeringsnivån i innovation och teknologi samt expansion på nya marknader fortsatte. Kamstrup börjar 2021 väl redo för ytterligare tillväxt som drivs av de globala megatrenderna med fokus på minskad förlust av rent vatten och optimering av energieffektivitet för att stödja den gröna övergången.

2020 lyckades Kamstrup navigera genom ett år fullt av osäkerheter orsakade av COVID-19-pandemin. Detta med en omsättning på 2,3 miljarder danska kronor (307 miljoner euro), vilket nästan är på samma nivå som föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 166 miljoner danska kronor (22 miljoner euro) –  Kamstrup levererar ett robust och tillfredsställande resultat.

“Jag är väldigt nöjd med det ekonomiska resultatet som Kamstrup uppnådde 2020. Mot bakgrund av den globala pandemin har vi lyckats anpassa och förändra oss för att skapa ett starkt resultat och ett starkare Kamstrup när vi tar oss ur COVID-19-pandemin. Vi har fortsatt betjäna våra kunder, samtidigt som vi håller våra medarbetare säkra. Detta har varit vår viktigaste prioritet”, säger Kim Lehmann, VD på Kamstrup.

Ökad orderingång trots COVID-19

Under årets andra och tredje kvartal upplevde Kamstrup en minskad orderingång på upp till 60 % , som en direkt följd av COVID-19. Kamstrup lyckades dock  vända på den negativa trenden.

“Vi lyckades hålla hjulen i rullning tack vare våra kunder, partners och medarbetare, som alla tillsammans bidrog till den positiva vändningen”, säger Kim Lehmann.

Kamstrup fortsatte att expandera på nya marknader genom 24 dotterbolag och genom ett ständigt växande distributionsnät. Kamstrup är verksamma i fler än 90 länder.

I och med insatserna och med tanke på COVID-19-krisen nådde omsättning en tillfredsställande nivå 2020 och orderingången ökade med imponerande 7 % jämfört med 2019.

Under de senaste åren har Kamstrup utvidgat företaget internationellt och år efter år har orderingången ökat, från 1,6 miljarder danska kronor (215 miljoner euro) 2017 till 2,4 miljarder danska kronor (323 miljo-ner euro) 2020. En imponerande tillväxt på 50 % under tre år.

Kontinuerliga investeringar

Trots ett osäkert år lyckades Kamstrup hålla ett stadigt fokus på framtida investeringar för att hålla sig i fram-kant vad gäller teknologisk utveckling. År 2020 investerade man 12,5 % av företagets omsättning i utveckl-ing av nya lösningar genom innovation, teknologi och produktutveckling.

“Vi ser den höga nivån av investeringar, i utveckling av framtida lösningar, som en absolut nödvändighet när det gäller kontinuerlig optimering av våra kunders verksamheter, energioptimering och minskning av vatten-förlust”, säger Kim Lehmann.

Den relativt höga investeringsnivån förväntas leda till fortsatt expansion och tillväxt under de kommande åren. Kortsiktigt förväntar sig Kamstrup samma aktivitetsnivå under 2021 som 2020, i och med COVID-19.

“Vi har hållit en hög investeringsnivå när det gäller utveckling och vi kommer att fortsätta hålla denna nivå i framtiden. Innovation inom teknologi- och produktutveckling kommer att fortsätta driva Kamstrup under de kommande åren. Med innovativa partnerskap, utvalda kunder och teknikpartners, kan vi utveckla fram-tida, hållbara lösningar som påverkar samhällen positivt runt om i världen”, säger Kim Lehmann.

Kontakt gällande detta pressmeddelande:

 
 

Kim Lehmann, CEO

Telefon: +45 89 93 10 00