Kamstrup når rekordomsättning för nionde året i rad

Årsrapport 2018

Kamstrup, en global leverantör av intelligenta mätningslösningar för energi och vatten, har bokfört en rekordomsättning för nionde året i rad med en intäkt på totalt 2,4 miljarder danska kronor (320 miljoner euro) år 2018. Vinsten före skatt år 2018 nådde 297 miljoner danska kronor (40 miljoner euro).

Enligt Kamstrups VD Kim Lehmann, stärker resultatet Kamstrups position i digitaliseringen av vatten- och energidistributionsnät runt om i världen.

”Vår stabila tillväxt är resultatet av vår långsiktiga strävan att tillsammans med framsynta försörjningsföretag hitta effektivare sätt att distribuera vatten och energi. Genom att bli bättre på att samla och analysera data kan våra kunder utveckla sina affärer samtidigt som de sparar tid, resurser och pengar”, säger Kim Lehmann.

Storskaliga projekt bakom tillväxt inom el
Affärsområdena värme, kyla och vatten ökade sina marknadsandelar 2018, men det var elen som växte allra mest med näring från storskaliga projekt, såsom Agder Energi i Norge och Radius i Danmark. Den sistnämnda hade runt 700 000 mätare installerade i slutet av 2018 och kommer att nå en miljon innan slutet av detta år.

Ett ytterligare steg framåt i digitaliseringen av energinätverk är det senaste storskaliga projektet med ESB Networks i Irland. Tillsammans vann Kamstrup och Siemens ett kontrakt att tillhandahålla en smart mätningslösning som inkluderar 250 000 elmätare, ett fjärravläsningssystem och ett datahanteringssystem.

Fortsatta tekniska investeringar
Kamstrup fortsatte under 2018 att investera i expansion och ny produktutveckling och anställde närmare 200 nya medarbetare. Kamstrup har lanserat flera nya analysverktyg för branschen under det senaste året. Detta i samarbete med danska vatten- och energibolag som har visat stort intresse för möjligheten att bättre kunna lokalisera läckage, värmeförlust, oregelbundenheter och överbelastning i distributionsnätet. Planen är att fortsätta investera stort i innovativ teknologisk utveckling.

Ytterligare expansion
År 2018 fortsatte Kamstrup även sin globala expansion genom att öppna

nya försäljningskontor i Kanada och Italien och företaget förväntas öka antalet nya kontor i framtiden.

”Potentialen att skapa effekt via digitaliseringen är enorm, visar resultaten från länder som Danmark. Därför kommer vi att investera stort i expansion på marknader där vi ser potential och det kommer att representera en betydande del av vår förväntade tillväxt inom de kommande 10 åren,” säger Kim Lehmann.

“FN:s sjätte och sjunde mål för hållbar utveckling vill säkerställa rent vatten och sanitet samt pålitlig och prisvärd energi. I samarbete med försörningsföretagen tror vi att vi kan göra verkliga framsteg genom att digitalisera distributionsnäten. Med data och teknologi kan företagen minska avfall och bättre utnyttja vatten- och energiresurser till fördel för sin verksamhet och de globala samhällena,” fortsätter Kim Lehmann.

Kim Lehmann tillägger att Kamstrup går mot sitt tionde år i rad med rekordintäkter år 2019.

”Potentialen att skapa effekt via digitaliseringen är enorm, visar resultaten från länder som Danmark. Därför kommer vi att investera stort i expansion på marknader där vi ser potential och det kommer att representera en betydande del av vår förväntade tillväxt inom de kommande 10 åren,” säger Kim Lehmann.