Kamstrup fortsätter att slå rekord med sina prestationer

Årsrapport 2016

Kamstrup, är en världsledande leverantör av smarta mätarlösningar och har bokfört ett omsättningsrekord för sjunde året i rad i bolagets årsrapport som publicerades idag.

Den årliga omsättningen på 234 miljoner euro för år 2016 slår det tidigare rekordet på 204 miljoner euro för år 2015. Företagets VD Per Asmussen säger att resultatet är ett bevis på de ökande försäljningsvolymerna, i synnerhet på nya de marknaderna, vilket stärker Kamstrups position som global ledare inom digitaliseringen av  mätarlösningar.
Globalt sett upplevde marknaderna för el- och vattenmätare år 2016 en måttlig tillväxt, samtidigt som marknaden för värmemätare stagnerade. Trots en ständigt förhöjd konkurrensnivå, kunde Kamstrup öka sin globala marknadsandel och registrera en organisk tillväxt på 14 %.
Som ett resultat av Kamstrups ökande investeringar i produktutveckling, marknadsföring och utbyggnad av bolagets automatiserade produktionsanläggningar,  blev vinsten före skatt  22 miljoner euro år 2016  jämfört med motsvarande siffra på 27 miljoner euro år 2015.

“Vi har tagit stora steg framåt när det gäller vår internationella expansion, effektiviseringen av resurssnåla produktionsprocedurer och värdeökningen på våra lösningar. Med tanke på de investeringar som vi gjort, uppmuntras vi verkligen av våra finansiella resultat. Fröna för tillväxt har  blivit ordentligt sådda,”

- säger Asmussen.

Plattform för tillväxt år 2017 och kommande år

För att uppfylla de ökande produktkraven, presenterade Kamstrup förra året en ny teknikavdelning vid sitt huvudkontor i Stilling, Danmark.  Avdelningen är den fjärde utbyggnaden sedan år 2012. 
 
Byggnationen av nya anläggningar för produktion och utveckling av vattenlösningar  har kommit långt. Anläggningarna förväntas invigas i maj och deras totala yta kommer att vara större än 10 000 m2.
 
“Automatiseringen av våra produktionsanläggningar och digitaliseringen av interna processer ger oss den kvalitetssäkring och flexibilitet som krävs för att tillhandahålla  skräddarsydda och toppresterande mätningslösningar till våra kunder . Detta är ett måste i ett ständigt framåtskridande, teknikberoende omvärld.”
“Samtidigt delar vi resan med andra bolag för att digitalisera varje aspekt av deras verksamhet genom intelligenta mätarlösningar och hanterbara dataanalyser. Den digitala bolagsrörelsen är här, den blomstrar och kommer att fortsätta att expandera över hela världen,” förklarar Asmussen.
 
Kamstrup räknar med att tillväxten fortsätter under 2017 som ett resultat av de investeringar och den produktutveckling som gjorts. Företaget har börjat året med en rekordomsättning det första kvartalet och förväntas avsluta året med en försäljning på  275 miljoner euro.
 
Ett ökande intresse för Kamstrups nyutvecklade lösningar driver på tillväxten och resulterar i en rad stora beställningar, i synnerhet inom den globala marknaden för vattenmätare.
Följaktligen förväntar sig Asmussen att Kamstrup vinner ytterligare marknadsandelar i ett antal regioner och ökar sina totala intäkter ytterligare år 2017. En del av den globala expansionen omfattar upprättandet av produktionsanläggningar utanför Europa, i syfte att öka kundnärheten på dessa marknader, säger Asmussen.
 
Han tillägger att företaget kommer att fortsätta investera kraftigt i produktutveckling och produktionsteknik parallellt med  rekrytering av kompetenta medarbetare. 
 
Kamstrup har under flera års tid anställt mer än 100 nya medarbetare om året, övervägande inom utveckling, försäljning och marknadsföring, och under 2017 kommer vi se detta  fortsätta på samma sätt.