Förnyad visuell identitet

Mot nya mål

Under många år har vårt företag varit vägledande inom innovation och produktutveckling. Detta har lett till högkvalitativa produkter, stark tillväxt och stora framgångar för oss och våra kunder. Trots vår ställning idag som ledande global leverantör, är vi väl medvetna om att det finns mycket mer att uppnå.
Som leverantör till vatten och energibranschen ser vi en alltmer konkurrensutsatt marknad, med strama kostnadsbegränsningar, omfattande lagstiftning och ständigt växande miljökrav. Detta kräver en partner som arbetar för ständiga förbättringar och mervärde i alla lägen, både för ditt företag och för dina intressenter.
Med detta i åtanke har vi genomgått en varumärkesprocess för utvecklandet av en förnyad företagsidentitet. Denna nya identitet är det första och viktiga steget mot ett förnyat och förstärkt varumärke som representerar en tydlig framtidsvision för intelligent mätning och en ljusare framtid för energi- och vattenleverantörer.för energi- och vattenleverantörer.

För oss innebär detta:

• att föra kundbehov och teknik allt närmare varandra; 
• att finna lösningar som är både kompatibla och skalbara; 
• att fokusera på dataanalys för mervärde till våra AMR- och AMM-lösningar; 
• att kommunicera framtidsplaner och -visioner allt klarare; 

Vad vi däremot inte har för avsikt att ändra på är vårt starka fokus på innovation och teknologi, vår tydliga och höga ambition att vara ledande inom vår verksamhet, vår organisation grundad på kompetens och styrka att agera för att gynna våra kunder, och sist men inte minst, vårt fokus på kundförtroende.


Visuella förändringar

Logotyp

Vår logotyp har genomgått en mindre förändring men med en stor skillnad: Vi har tagit bort ellipsen men behållit hänvisningen till bokstaven K. Vi har bytt till en klarröd nyans som representerar en progressiv och framåttänkande attityd med bas i en personlig och human interaktion. 

I fortsättningen kommer den nya logon finnas på alla våra nya produkter och material.


Stil och ton

En dominerande bildvärld som representerar de samhällen där våra kunder verkar.

Färgglatt, lekfullt och multinationellt, med en mänsklig och varm ton med tanken att mätning handlar om att tänka framåt, för att säkra våra naturresurser för oss själva och för kommande generationer.


Vår historia

Ger uttryck för vad vi står för och det rykte vi vill skapa som er samarbetspartner. 

"På Kamstrup har vi alltid definierat vårt värde enligt de framgångar vi skapar för andra. 

Vi använder vår avancerade teknik, djupgående kundförståelse och industrivision för att utveckla mer intelligenta, tillförlitliga och kostnadseffektiva sätt att mäta och hantera energi- och vattenförbrukning. 

Våra produkter hjälper kunder över hela världen att skydda sin marknadsställning, spara energi, utveckla effektivare arbetssätt samt hitta nya möjligheter till framtida tillväxt. 

Genom att förutse våra kunders behov hjälper vi dem att bättre driva sina företag och inspirera till intelligentare och mer ansvarsfulla lösningar för de samhällen där de verkar."