Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Digitalisering
Driftseffektivitet

Före sin tid …

MULTICAL® 21, Fixed Network, digitalisering

Högre effektivitet i affärsprocesserna, tidsbesparing och bättre service till slutkunderna genom viktig information om läckage är vad kommunalverket Rotenburg a. d. Fulda förväntar sig av omställningen från drive-by-avläsning till avläsning via ett fast nätverk. 

Kommunalverket Rotenburg a.d. Fulda förser ca 4 300 hushåll med rent dricksvatten i ett 16 mil långt ledningsnät. Det hessiska vattenföretaget började redan 2015 att successivt gå över till Kamstrups ultraljudsvattenmätare MULTICAL® 21 med fjärravläsningsprogramvaran READy.

”Vi har alltid tänkt framåt om digitaliseringen inom vattenbranschen”, säger Sebastian Schmidt-Schalles, statligt certifierad tekniker, om detta beslut. På jakt efter ett alternativ till de tidigare använda mätkapselmätarna fick experterna information om de olika möjligheterna på en dricksvattenmässa i Gemünden 2014 och kom då i kontakt med Kamstrup. ”Allt vi fick höra på mässan har vi fått bekräftat, och avläsningen har fungerat fantastiskt bra redan från början”, säger Sebastian Schmidt-Schalles. Avgörande för valet av Kamstrups produkter var för honom den ekonomiska helhetslösningen och säkerheten att mätarna följer dataskyddsbestämmelserna till 100 procent. 

”Jag har övertygats av produkterna från Kamstrup eftersom allt är inbördes avstämt och passar ihop – vi installerar och det fungerar.”

 
Sebastian Schmidt-Schalles, statligt certifierad tekniker

Redo för nätverket

Alla mätare som har bytts ut sedan 2016 är redan förberedda för fast nätverksavläsning. Med en fast nätverkslösning räknar Sebastian Schmidt-Schalles med att snabbare kunna göra utvärderingar per zon.  Med drive-by-avläsning behöver teknikern två arbetsdagar. I framtiden ska uppgifterna finnas i datorn redan på morgonen. På så sätt vill det hessiska vattenbolaget utnyttja alla fördelar och ta nästa steg in i den digitala tidsåldern. 

Det utlovar högre effektivitet i affärsprocesserna och bättre service för förbrukarna genom värdefull information om läckage. ”Jag hoppas på en permanent, heltäckande nätverksanalys där vi på ett enkelt sätt kan se om det är brott på något rör”, säger Sebastian Schmidt-Schalles.

 

Finesser som underlättar arbetet

I en liten by med ungefär 90 hushåll använder Sebastian Schmidt-Schalles flowIQ® 3100 som distriktsmätare för att följa upp skillnaden mellan tillförd och debiterad vattenvolym.

 

Första stickprov 2021

Nästa år ska mätarna genomgå ett första stickprovstest. Sebastian Schmidt-Schalles är övertygad om att de kommer att klara det, inte bara 2021 utan också under de kommande nio åren. ”Med stickprovsförfarandet återbetalar sig vår investering snabbt”, förutsäger han.

Fördelarna med en fast nätverkslösning i korthet

 

En blick in i framtiden – små och stora förtjänster

”Agera framsynt” lyder mottot för kommunverk Rotenburg a.d. Fulda, och därför är det inte så förvånande att man redan har fortsatta planer. Om ungefär tio år, när de nuvarande hushållsvattenmätarna MULTICAL® 21 har uppnått sin livslängd, skulle Sebastian Schmidt-Schalles vilja ersätta dem med den nya vattenmätaren flowIQ® 2200 med akustisk läckdetektering. ”Det ger oss den enorma fördelen att snabbt kunna detektera läckage även FÖRE vattenmätaren, så att vi omgående kan hitta rörbrott i distributionsnätet”, argumenterar han. 

. Eftersom digitaliseringen inom vattenbranschen inte kommer att stoppa där, erbjuder flowIQ® 2200 VA-organisationer ett enkelt verktyg för att inte bara få en exakt förbrukningsmätning utan också kunna hitta läckage före vattenmätaren – och detta utöver de många andra fördelarna med ultraljudsmätning.
Sebastian Schmidt-Schalles har redan ingående satt sig in i de digitala möjligheterna, och han ser med hjälp av de nyaste vattenmätarna från Kamstrup och tillhörande programvara stor potential för förbrukningsanalyser och nätsaneringsplanering för det innovativa vattenföretaget.

 

Samspel mellan teori och praktik

Om kund och tillverkare samarbetar konstruktivt som partner kan det gå snabbare att implementera vidareutvecklingar. Därför är Sebastian Schmidt-Schalles tacksam för att Kamstrup tar till sig tips om användning av READy-programvaran i praktiken och effektivt genomför förbättringsförslag. ”Det tjänar även Kamstrup på. Teori är en sak, men även praktiken måste få sitt ord – och det fungerar utmärkt”, förklarar han. 

”Jag har övertygats av produkterna från Kamstrup eftersom allt är inbördes avstämt och passar ihop – vi installerar och det fungerar”, säger Sebastian Schmidt-Schalles. Han fortsätter: ”Innan Kamstrup lanserar en produkt på marknaden testas den ingående så att den inte har några barnsjukdomar.”

Om projektet

•  Fullständig utrullning av MULTICAL® 21 inklusive READy Drive-by redan 2015
•  Byte till en Fixed Network-lösning 
•  I 90 hushåll används flowIQ® 3100 som distriktsmätare
•  flowIQ® 2200 med akustisk läckdetektering planeras som nästa modell
 

Beprövad i praktiken

Vattenbolaget upprättar redan nu en daglig balansräkning över vattenförbrukningen för många företag. För de hotell som inte ännu kan registreras dagligen upprättas åtminstone en veckobalans i kristider. 

Sebastian Schmidt-Schalles berättar om en händelse i ett stort studiecentrums simhall. Där kunde man konstatera ett fel med informationskoden BURST. Då kom prioritetsmätaren in i bilden. Med denna modul kan upp till 50 mätare läsas av inom fem minuter via programvaran READy Manager för att man ska kunna agera snabbare i de fastigheter där det ofta förekommer avvikelser. Snart stod det klart att BURST-meddelandet visade på en stor vattenläcka. Orsaken var ett tekniskt fel i simhallen som medförde konstant genomflöde. Företaget som driver studiecentret var mycket tacksamma för informationen som kom före veckohelgen, eftersom 40 m³ vatten i timmen gick förlorat. ”Och det är bara ett av många exempel”, konstaterar Sebastian Schmidt-Schalles. Han förväntar sig liknande resultat även för privata hushåll. ”Framtiden med en fast nätverksavläsning ger oss högre effektivitet och tidsbesparingar i arbetet. Det betyder inte att vi inte har någonting att göra, för de uppgifter som vi inte hinner lägga ned så mycket tid på blir ännu bättre genomförda”, avslutar experten.
 

Du kanske också är intresserad av ...