Från en mycket generell uppskattning av vattenförbrukningen till högkvalitetsdata med en mycket detaljerad bild och optimering av driften.

Trådlös vattenmätaravläsnig

Elektroniska vattenmätare ger korrekta uppgifter om vattenförbrukningen.

Wasserzweckverband Warndt i Saarland berättar om ett lyckat pilotprojekt med trådlösa vattenmätare.

För ett pilotprojekt i början av 2014 installerade Wasserzweckverband Warndt i Saarland 300 av Kamstrups elektroniska vattenmätare med trådlös avläsning. Experimentet var lyckat och driftchefen Hermann Schon förutspår att fler mätare kommer att installeras på andra platser.

De nya elektroniska vattenmätarna ersätter de mekaniska mätarna vilket resulterar både i optimerad drift på vattenverken och


bättre kundtjänst.

Den huvudsakliga skillnaden från tidigare är att mätarna nu kan läsas trådlöst vilket minskar tiden för avläsningen till 1½ timme. De gamla mätare lästes på platsen av semesterpersonal - en mycket mödosam process, och som dessutom bara gav en mycket ungefärlig bild av vattenförbrukningen.

Med de elektroniska vattenmätare kan nu månadsförbrukningen i enskilda hushåll jämföras med produktionssiffrorna, vilket ger mycket mer exakta försäljningssiffror. Dessutom 


är året-runt statistiken särskilt användbar för halvårsrapporten.

Stephanie Bruckart, ansvarig för förbrukningsbaserad fakturering och mätaravläsning förklarar: "De elektroniska vattenmätarna ger oss många fördelar vad gäller digitalisering av hela vattenanläggningsdriften. Till exempel, mätarens dataloggning hjälper oss att upptäcka läckor. Kvaliteten och densiteten av de uppgifter som vi kan samla in trådlöst från mätarna är, helt enkelt, ojämförligt bättre än motsvarande från de mekaniska mätarna. "


"Kvaliteten och densiteten på de uppgifter vi samlar in trådlöst från mätarna är, helt enkelt, ojämförligt bättre än motsvarande från de mekaniska mätarna."


Hermann Schon, driftchef

Betydande kostnadsbesparingar

Två trasiga rör upptäcktes trådlöst.

Vanligtvis innebär elektronisk datainsamling besparingar i administrativa kostnader för Wasserzweckverband Warndt. Elektroniska mätardata kan matas in direkt i faktureringssystemet. Enligt driftledningen uppskattar deras kunder, vattenkonsumenterna, också den nya tekniken: "Bara under de första månaderna, upptäcktes två fall av ovanligt hög vattenförbrukning i bostäder och vi kunde snabbt reparera de trasiga rören. Om dessa endast hade upptäckts under den årliga
avläsningen skulle vattenräkningarna för familjerna ifråga ha rusat i höjden", försäkrar Hermann Schon. Grundat på den inledande erfarenheten, avslutar han: "Sålunda finns det många icke-finansiella, eller åtminstone ovärderliga fördelar med de elektroniska mätarna som vi också måste ta hänsyn till. Faktum är att tack vare ultraljudstekniken behöver de nya mätarna bara bytas ut vart 15:e år istället för var 6:e som idag. Bara det kommer att få
en positiv effekt på balansräkningen i framtiden. Oavsett detta så är vi tacksamma för att avläsningarna idag kräver betydligt mindre arbete än tidigare. Resultatet är att vi omedelbart får en mycket exakt bild från konsumentsynpunkt, vilket ger vår kundtjänst en god grund och samtidigt hjälper oss att hålla ledningsnätet i optimalt skick. På så sätt kan vi garantera en fortsatt pålitlig vattenförsörjning.ning.
Ludweiler-Warndt, Saarland, Tyskland

Kund: Wasserzweckverband Warndt
Totalt 17 000 kunder med 6 000 bostadsanslutningar

Pilotprojekt med 300 elektroniska vattenmätare och trådlös avläsning.
Tidsram: Installationen slutfördes i mars, 2014.


Kontakter för mer information

Wasserzweckverband Warndt

Hermann Schon, driftchef

Am Bürgermeisteramt 1
Völklingen-Ludweiler 66333

Tel: +49 6898 545 117

E-post: h.schon@wzvwarndt.de

Kamstrup 
Ingo Bluhm, försäljningsingenjör
Tel: +49 6152 957 2498 
E-post: ibl@kamstrup.de