Vatten
Digitalisering
Energieffektivitet
Internet of things (IoT)

Staden Urbanna minskar sin vattenförlust

Staden Urbanna hade en utmaning att lösa när det gällde ofakturerat vatten, samtidigt som de var tvungna att hantera nya statliga föreskrifter. Staden valde flowIQ® smarta vattenmätare och mätaravläsningssystem via drive-by-teknik från Kamstrup som kunde avhjälpa båda problemen.

Nya föreskrifter bidrar till datainsamling

Urbanna är en stad på Virginias kust i flodmynningsområdet Chesapeake Bay. Inom detta flodmynningsområde finns Potomac aquifer, en geologisk klippbildning som innehåller vatten, där delstaten Virginia har infört nya gränsvärden för uttag av grundvatten. Detta för att bättre bevara vattnet i området.

Tre parametrar i den nya förordningen, eftersom de relaterar till denna fallstudie, är: (1) grundvattenanvändare måste ha en plan för vård och hantering av vatten, (2) offentliga vattensystem med radioavlästa mätaravläsningssystem mottar en ökning från historiska uttagsmängder på 10 % och (3) användare kan tvingas betala en straffavgift på $ 25 000 per dag för överdrivet uttag. För att säkerställa att staden Urbanna uppfyllde kraven, genomförde de först en vattenredovisningsstudie för att bättre förstå deras vattensystem och de områden där de kunde minska sin vattenförlust.

Att upptäcka vattenförlust

Resultatet från vattenredovisningsstudien visade att staden hade flera miljoner liter ofakturerat vatten varje år. Detta på grund av flera mätarspecifika fel: huvudmätaren var inte kalibrerad, mätare i bostäder var underregistrerade på grund av att de var för gamla (flera var över 50 år gamla) och många fastigheter var ej uppmätta. “Det var tydligt att vi behövde skaffa nya mätare,” sa Holly Gailey, Town Administrator för staden Urbanna.

Att hitta rätt mätningslösning

Efter att ha övervägt sju offerter, handlade det till slut om två lösningar, varav en var Kamstrups. Efter att ha jämfört kapacitet och pris var beslutet tydligt att välja Kamstrup. “Det är spännande för oss att ha fått ett fjärravläsningssystem, eftersom effektiviteten verkligen har ökat,” säger Gailey. Förutom ökad effektivitet möjliggör ett fjärravläsningssystem även en uttagsökning på 10 %, vilket är till stor hjälp för att kunna säkerställa att staden inte tvingas betala den dyra straffavgiften för överdrivet uttag från Potomac aquifer.
“I och med de nya uttagsföreskrifterna måste vi fastställa en plan för vård och hantering av vatten,” säger Gailey. Och Kamstrups flowIQ®-mätare är en stor del av just detta. “Nu kan vi snabbare upptäcka läckage och rörbrott och stoppa vattenförlust. Vi kan även arbeta proaktivt med vattenvård i staden. Våra data är även kompatibla med vårt SCADA-system, så om vi pumpar och fakturerar 100 miljoner liter, så kan vi jämföra datan och säkerställa att vi inte har någon vattenförlust i systemet.”

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6