Verklig innovation

Skanderborg Forsyning, Danmark

 

Ett utvecklingsprojekt i nära samarbete med Skanderborg Forsyning har gett ny kunskap om det ljud som genereras av läckage och rörbrott i distributionsnätet. Detta har bildat grunden för ny och innovativ läckagedetektering i Kamstups nyaste vattenmätare, vilket Skanderborg Forsyning förväntar sig ska skapa betydande värde för kunderna.

Allt började med en idé. Skulle en ultraljudssignal i Kamstrups vattenmätare även kunna användas för att mäta akustiska förändringar och på så sätt kunna identifiera läckage i rörledningarna? Idén var bra i teorin, men man var tvungen att testa detta i verkligheten för att säkerställa att det skulle generera värde för bolagen. 

”Vår inställning till produktutveckling har alltid varit att en produkt anses vara ofärdig tills vi vet att den fungerar för våra kunder. Innovation blir endast värdefull när den har testats i verkligheten,” förklarar Stig Knudsen, produktchef vid Kamstrup.

Värdet av samarbete

Skanderborg Forsyning var glada över att vara en del av projektet och Kamstrup ansökte till VTU (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram)-fonden om att köra projektet som ett utvecklingsprojekt, vilket även inkluderade Børkop Vandværk. Avtalet slöts och projektet startades i juli 2015.

”Ett krav för VTU-projekt är att vattenbolag och andra branschaktörer arbetar tillsammans, så detta var ett utmärkt sätt att organisera arbetet på,” säger Stig Knudsen. Skanderborg Forsyning har ett starkt fokus på samarbete och innovation, vilket även har lett till upprättandet av innovationscentret AquaGlobe, inrymt i Skanderborg Forsyning, med uppdraget att stödja utvecklingen av dansk vattenteknologi. 

Det fanns även en betydande, kortsiktig vinst i att delta i projektet: ”Kortsiktigt handlar det om att spendera färre timmar på att lokalisera läckage. Vi har haft fall där vi har varit tvungna att lyssna genom ett stort område under flera veckors tid. Vi skulle självklart vilja minimera den tiden,” säger Jens Ravn Knudsen, chef för förvaltning av tillgångar vid Skanderborg Forsyning. 

Med den nya mätaren kommer det att bli enklare för Skanderborg Forsyning att detektera läckage i distributionsnätet. Mätaren kommer att fånga upp ljudförändringar, vilket gör det möjligt för bolaget att begränsa sökområdet, baserat på var ljudet är som högst. ”Ju snabbare vi kan begränsa området där läckaget eventuellt kan finnas, desto snabbare och billigare kan vi åtgärda skadan, istället för att behöva spendera tid och pengar på att lyssna i en hel zon.”

Höjdpunkter från processen av att skapa ny och innovativ läckagedetektering

Hur låter ett hål?

Kamstrup startade med en test-installation i företagets egen trädgård, där de kunde testa en rad prototyper. Här borrade utvecklingsingenjörerna från Kamstrup och driftassistenten Frank Nielsen från Skanderborg Forsyning, hål i teströren - och lyssnade. 

”Vi spenderade mycket tid på att filtrera ljudet genom att känna igen och eliminera ljudkällor såsom trafik, tvättmaskiner, osv.” förklarar Stig Knudsen och fortsätter: När du har någon med flera års operativ erfarenhet och med rätttankesätt, blir arbetet tillsammans med en ingenjör, verkligen ihärdigt - och väldigt produktivt. "

Därefter installerades prototyper på olika platser runt om i Skanderborg Forsynings distributionsnät, antingen som en del av planerade renoveringsarbeten eller i områden med misstänkta läckage som prototyperna sedan hjälpte till att upptäcka. 

Först och främst säkerställde Skanderborg Forsyning att mätaren testades med rätt ljudkällor, men en annan, minst lika viktig insats var deras kunskap om ljud i distributionsnätet. Detta var ett helt nytt område för Kamstrup: hur låter ett hål? ”Vi var tvungna att lära oss hur ett läckage låter,” förklarar Stig Knudsen.

Kamstrup och Skanderborg Forsyning höll lyssningsmöten där de diskuterade precis detta, i och med att ljudet av ett borrat hål låter väldigt annorlunda jämfört med ljudet av ett rörbrott eller läckage. ”Baserat på vår erfarenhet, visste vi att det i praktiken inte gick att borra ett rent hål i ett rör, eftersom i verkligheten är ett rörbrott ett slitage i röret som skapar ett mer visslande ljud jämfört med ett runt hål,” förklarar Frank Nielsen. 

Därför gav Skanderborg Forsyning ett riktigt rör med läckagehål till Kamstrup, som de sedan kunde undersöka och testa för att ta reda på hur typen av rör, material, sammansättning, tryck osv. kan påverka ljudet av ett läckage. Detta arbete var avgörande för utvecklingen av den nya mätaren, förklarar Stig Knudsen: ”Mätaren lyssnar dygnet runt, men tar det lägsta bakgrundsljudet så att vi har en grundlinje. När vi började visste vi inte vad vi skulle leta efter. Idag vet vi hur ett läckage låter.”

”För oss kommer det största värdet att komma ifrån att vara i framkant av förvaltning av tillgångar. Detta kommer att göra det möjligt att skydda våra tillgångar och spendera våra pengar på rätt ställe och vid rätt tidpunkt”

VD, Jens Bastrup

Långsiktigt fokus på förvaltning av tillgångar

Skanderborg Forsynings långsiktiga fokus är inte potentialen för att minska bolagets vattenförlust, vilket redan är mindre än 6 %, efter en stor insats för att minska vattenförlusten år 2010. Istället är förvaltning av tillgångar deras främsta fokusområde. VD, Jens F. Bastrup förklarar: 

”För oss kommer det största värdet att komma ifrån att vara i framkant av förvaltning av tillgångar. Detta kommer att göra det möjligt att skydda våra tillgångar och spendera våra pengar på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Det är det långsiktiga målet. Om vi kan använda data för att identifiera tecken på ett hotande rörbrott, kommer vi i högsta grad att kunna byta ut det exakta röret som behöver bytas ut, dagen innan läckaget.”

Om projektet