Som vatten och elleverantör visar Hjerting El- og Vand vägen när det gäller vattenmätning. De var en
av de första leverantörerna som fick ta del av Kamstrups MULTICAL ® 21 vattenmätare och driftchefen Dennis
Schrøder berättar att de aldrig tvivlade på att MULTICAL ®21 var produkten de hade letat efter. När tre tusen mätare hade
installerats inleddes testavläsningarna. I den absolut första av dessa, som inkluderade 255 mätare, registrerades tre läckor.

Mätarna måste leva upp till kraven

För att leva upp till sina intentioner som en modern, användarvänlig leverantör, beslutade Hjerting El- og Vand att installera nya intelligenta mätare för att ersätta de mekaniska mätarna. Dennis Schrøder förklarar att ett krav var att mätarna skulle utvecklas och tillverkas i Denmark. På samma gång måste de följa kraven på mer noggranna avläsningar samt den avgörande faktorn var läckageövervakning.

Investeringen har redan gett flera positiva resultat och har dessutom öppnat upp en del intressanta möjligheter för vattenverket.

 

Läckageövervakning förhindrade vattenskador 

Det brukade vara mycket svårt att lokalisera läckor och om de inte upptäcktes av konsumenterna själva skulle läckorna inte märkas före nästa årliga mätaravläsning. Med de intelligenta mätarna kan Hjerting El- og Vand utföra kontinuerliga testavläsningar. Mätarna plockar upp signaler om läckor och visar en larmkod som kan läsas på distans. 

Hjerting El- og Vand har redan använt sig och dragit nytta av detta.

De tre läckorna som hittades var i två varmvattenstankar och ett badrumsrör.

"När jag ringde för att informera fastighetsägaren var de ganska förvånade över den här informationen men naturligtvis var de glada över att läckorna hade upptäckts för att förebygga vattenskador och stoppa spill."

Enligt Dennis Schrøder är läckageövervakningen minst lika viktig för vattenleverantören, eftersom på sikt kommer det att spara en hel del vatten och pengar.

Utmärkt signal under jord 

Även om mätare under jord inte är så vanliga i Hjerting var det viktigt att välja en fjärravläst mätare som också kunde installeras i en mätargrop.

Det kan bli kondens i displayen i traditionella vattenmätare, så att decimalerna blir svåra att läsa. Men de nya mätarna är förseglade på ett sätt som fullständigt skyddar både elektroniken och displayen mot fukt. Dennis Schrøder har heller inte hört något annat än positiva kommentarer från konsumenterna; lättavlästa mätare även under jord.

"Vi var extra intresserade av hur mätaravläsningarna skulle fungera under jord men alla våra erfarenheter har varit positiva. Radiosignalerna från avläsningarna har kommit igenom utan hinder och mätarna har inte påverkats av att befinna sig under vatten.

Dennis Schrøder, driftchef på Hjerting el och vatten

Utnyttja intelligent avläsning till fullo

Som en ledande energileverantör vill Hjerting El- og Vand utnyttja den fulla potentialen hos de nya mätarna och har därför beslutat att investera i radiokommunikation där avläsningar görs med en stationär antenn. Hjertings elmätare är också från Kamstrup, så det är ganska enkelt att ansluta vattenmätarna till

samma system som elmätarna. Vattenmätarna skickar en trådlös signal till elmätaren från vilken både vatten- och elförbrukning kan läsas av. "Vi räknar med att våra processer kan optimeras ytterligare och det kommer att vara till stor fördel att förbrukningssiffrorna kan ses direkt på datorn."

Dennis Schrøder förväntar sig ytterligare besparingar i vattenförluster tack vare övervakning dygnet runt med den stationära läsaren.

Hjerting El- og Vand hoppas kunna involvera konsumenterna ytterligare i framtiden och undersöker möjligheterna att erbjuda en app och en förbrukningsdisplay inomhus, så att varje hushåll regelbundet kan kontrollera sin egen förbrukning.

FAKTA OM MULTICAL ® 21

- Inga rörliga delar i flödesledningen

- Registrerar aktuellt flöde och känner av läckor

- Mäter från 2 liters flöde per timme

- Datahistorik för felsökning och sabotageavkänning

- Fjärrmätaravläsning, rörlig eller fast

- Kan installeras stående eller liggande

- 16 års livstid

- Kamstrup har levererat över 3 miljoner ultraljudsmätare för värme- och dricksvattensinstallationer.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.