Vatten
Smart mätning
Driftseffektivitet
Vattenförlust

Få bukt på vattenförluster

"Vi kommer att hitta trasiga rör fortare och genomföra vattenförlustanalyser med vårt styrsystem".

Det kommunala vattenverket i Florenberg, nära Fulda iTyskland, har installerat 4 850 smarta vattenmätare i syfte att göra vattenverksamheten mer effektiv och förbättra kundservicen.

Vattenverket levererar runt 900 000 m³ dricksvatten till ca tjugo tusen konsumenter årligen. De intelligenta vattenmätarna kommer att minska administrativt arbete och driftarbetet för båda av vattenverkets tekniska ingenjörer.

Den tidskrävande och kostnadsintensiva mätaravläsningen av extern personal blir genast ett minne blott och förkortar årsslutsrapporteringen avsevärt.

Driftchef Stephan Hahn: "Den största utmaningen för oss är att ett litet antal anställda

måste hantera ett ständigt ökande antal uppgifter. De elektroniska vattenmätarna ger oss en bättre och snabbare översikt av vårt försörjningsområde. "Till exempel kommer vi kunna hitta trasiga rör snabbare och genomföra vattenförlustanalyser med vårt styrsystem". "

"Konsumenterna blir allt känsligare vad gäller faktisk förbrukning", förklarar den tekniska driftchefen. "Vårt dagliga arbete kommer att göras betydligt enklare, tack vare den höga graden av noggrannhet som ultraljudsmätaren och dataloggningen ger oss. Om så behövs visas förbrukningen under de senaste 460 dagarna via direkt

avläsning av mätaren med hjälp av en bärbar dator samt min- och maxlarm tillsammans med andra viktiga kompletterande uppgifter som underlättar datalagring. "

Den kompakta vattenmätaren mäter förbrukningen baserat på en extremt exakt ultraljudsprincip. Datan är cachelagrad med hjälp av en inbyggd loggningsenhet och dataförbrukning är noggrant och effektivt avläst trådlöst av företagets personal på fastställda datum, när de "kör förbi", och överförs sedan direkt till bolagets betalsystem för vidare behandling och fakturering. Därmed kan företaget registrera upp till 100 % av vattenförsörjningen i området och felkällorna är i stort sett noll.

"Vi vill kunna hitta trasiga rör snabbare och genomföra vattenförlustanalyser med vårt styrsystem".

Driftchef Stephan Hahn, Florenbergs kommunala vattenverk

 

Florenbergs kommunala vattenverk nära Fulda, Tyskland
 
Projekt:
Installation av 4 850 intelligenta vattenmätare med fjärravläsning

Tidsram: 2013

Kontakter för mer information

Florenberg vattenverk
Stephan Hahn, driftchef 

wasserhahn@kuenzell.de

Kamstrup, Tyskland
Ingo Bluhm, försäljningsingenjör  
ibl@kamstrup.de