Vatten
Smart mätningslösning
Vattenförlust

”Plötsligt är vi en framgångshistoria.”

Assens Forsyning

Samarbetet med Kamstrup gällande smart mätning förbättrar både servicen till våra kunder och själva kundupplevelsen

Assens kommun i centrala Danmark har omkring 4 000 vattenförbrukare. Vanligtvis spelar vattenbolag en ytterst liten roll i förbrukarnas liv.

“Den enda gången förbrukarna tänker på sin vattenförbrukning är när de ringer in och meddelar att något inte fungerar. Till exempel när vattnet som rinner ut ur kranen blir brunfärgat, eller när ett rör brister. Eller när de får en vattenräkning som är ovanligt dyr,” säger Anne Lyndorff Hovmøller, civilingenjör och teamledare för vattenenheten vid Assens Forsyning.

I Assens är attenbolaget inte längre bara vara “ett ställe man ringer till och klagar”. 

Tvärtom, sedan Assens Forsyning bestämde sig för att byta till en smart mätningslösning 2015, har bolaget blivit alltmer känt för att vara proaktiva "de som ringer förbrukarna för att berätta för dem att något är fel och behöver kontrolleras”, innan förbrukarna upptäcker det själva.

Detta är ett direkt resultat av Assens Forsynings beslut, att för ett par år sedan byta ut områdets gamla vattenmätare mot nya digitala mätare. 

Offerten för projektet inleddes i samarbete med Assens Fjernvarme och Kamstrup landade kontraktet. 

Samarbetet inkluderade en implementering av fjärravläsning av Assens vattenmätare på timbasis i kombination med databaserad analys av de stora mängderna mätdata. 

Data hämtas via ett stängt, krypterat radiosystem av Assens Forsyning. Inhämtning sker via en stor huvudantenn som är placerad högt över staden på en gammal sädessilo och en annan i en skorsten, i kombination med ett antal små antenner som finns utplacerade lokalt och diskret vid olika platser runt om i kommunen.

Anne Lyndorff Hovmøller förklarar att den fysiska strukturen av distributionsnätet i Assens förenklade beslutet. Systemet är indelat i två sektioner, vilket gör det möjligt att noggrant mäta både vattenintaget och förbrukningen i varje enskilt distrikt.

“För tillfället mäter vi förbrukningen genom hela systemet timme för timme och Kamstrup tillhandahöll en programvara som har ställts in för att alltid generera ett larm när något ovanligt påverkar förbrukningen i de enskilda sektionerna,” säger Anne Lyndorff.

“För tillfället mäter vi förbrukningen genom hela systemet timme för timme och Kamstrup tillhandahöll en programvara som har ställts in för att alltid avge ett larm när något ovanligt påverkar förbrukningen i de enskilda sektionerna,” säger Anne Lyndorff.

Larm förbättrar kundservicen

“Det som vanligtvis händer är att vi ser en plötslig ”topp” i hushållets vattenförbrukning som sticker ut från hushållets normala förbrukning. Det kan se ut som att någon fyller en pool, men vintertid känns inte detta troligt. Eller om vattenförbrukningen i ett hus ökar, även om vi vet att det står tomt och är till salu eftersom invånarna har flyttat till ett äldreboende. Nu kan vi proaktivt hantera dessa situationer, vilket sparar förbrukarna både pengar och besvär,” säger Anne Lyndorff Hovmøller.

“Vår förmåga att utnyttja data till fullo genom att fastställa en vattenförlust som inte är relaterad till något problem i ett hushåll gör att vi sparar pengar och vårt arbete blir enklare.”

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens Forsyning.

Bättre möjligheter att hitta läckage och minska vattenförlust

Samarbetet med Kamstrup förväntas även resultera i en anslutning av bolagets egna mätare som finns utplacerade där vatten pumpas in i distriktet, till datasystemet, vilket i sin tur kommer att tillhandahålla åtkomst till ännu mer data och fler tidiga varningar om oregelbundenheter i distributionsnätet.

“Jag förväntar mig att det kommer att förbättra vår förmåga att upptäcka läckage. Brustna rör är ett av de svåraste problemen för oss att identifiera. Om ett vattenrör spricker bredvid en avloppsledning eller regnvattenledning upptäcker vi sällan det eftersom vattnet flödar bort och orsakar ingen erosionsskada eller liknande.”

“Vår förmåga att utnyttja data till fullo genom att fastställa en vattenförlust som inte är relaterad till något problem hos förbrukaren gör att vi sparar pengar och vårt arbete blir enklare. Det minskar tiden vi spenderar på att gå runt med hörlurar klockan 2 på natten och lyssna efter droppande eller stänkande ljud,” säger Anne Lyndorff Hovmøller.

I Danmark finns det en nationell lagstiftning som föreskriver att ekonomiska sanktioner kommer att åläggas vattenföretag vars vattenförlust överstiger 10 % per år. Detta har ökat sektorns fokus på att inte slösa bort dricksvatten.

Assens Forsynings vattenförlust (6 %) ligger långt under detta tröskelvärde. Men Anne Lyndorff Hovmøller vill göra mer och samarbetar med Kamstrup, en viktig och värdefull partner när det gäller att uppnå Assens Forsynings strategiska mål att tillhandahålla en “bättre service än vad förbrukarna förväntar sig”.

“Att ha Kamstrup som affärspartner har varit väldigt givande. Vi ser hur Kamstrups experter brinner för dessa frågor och tar vårt samarbete väldigt seriöst. Företaget investerar resurser i vårt samarbete och följer ihärdigt upp varje detalj.”

Bättre än det förbrukarna förväntar sig

“På vilket sätt lönar det sig för Assens Forsyning att välja smart mätning? Förutom att optimera vår lokalisering av läckage, är det den mest värdefulla delen att vi har gått från att vara ett bolag som ingen tänkte på, eller bara tänkte på om något gick fel, till att nu vara en framgångssaga. 

“Vi har blivit ganska coola. Vi har väldigt nöjda kunder, eftersom de ser oss som en leverantör av bra service, problemlösare och de som förhindrar oväntade vattenräkningar,” säger Anne Lyndorff Hovmøller.

Assens Forsyning

Lösningen:

  • MULTICAL® 21 och FlowIQ® 3100 vattenmätare
  • Fjärravläsning via ett READy-nätverk med två maxisite-antenner (monterade i skorstenar)
  • Analysapplikationerna Water Intelligence och Incidents

Tidsram:

Pilotprojektet för mobil mätaravläsning utfördes 2013. Radionätverket upprättades 2015–2016, samtidigt som en pågående installation av vattenmätare genomfördes under våren 2016. Efteråt arbetade Assens Forsyning i nära samarbete med att utveckla och testa Kamstrups analysapplikationer Incidents och Water Intelligence. 

Om Assens Forsyning:

  • Assens Forsyning
  • Cirka 3 800 mätpunkter
  • Årlig volym som pumpas ut till förbrukarna: cirka 700 000 m³