Från drive-by till en helt digitaliserad lösning på 10 månader

Analysverktyg, läckagedetektering, tryckreduktion

På Løkken Fjernvarme tror man på branta inlärningskurvor och snabba resultat. Därför har insamling av mätdata via nätverk, nya mätare och ny programvara för analys redan bidragit till ett lägre tryck i distributionsnätet, effektiv läckagedetektering samt optimerade rörrenoveringar eftersom bolaget nu har en bra grund för att fatta beslut.

När Løkken Fjernvarme 2016 började gräva upp de äldsta rören i distributionsnätet, insåg Claus Christensen att flera av rören faktiskt var i gott skick. Därför valde man efter ett par år att skjuta upp bytet, som var en del av en långsiktig renoveringsplan. ‘Det var självklart för oss att skjuta upp bytet eftersom vi behövde vänta på data för att kunna renovera rören baserat på rörens ’faktiska skick.’

Vi kunde erhålla dessa data med hjälp av nya mätare, insamling av mätdata via nätverk och visualiseringsverktyget Heat Intelligence. Hela lösningen implementerades på mindre än ett år för att stödja användningen av flexibla tariffer och även för att säkerställa snabb avkastning på gjorda investeringar. ‘Vi kunde inte få ut det fulla värdet av lösningen innan allt var i drift, så vi var tvungna att agera snabbt.’

Nya möjligheter med insamling av mätdata via nätverk

Tidigare läste Løkken Fjernvarme av sina mätare via en drive-by-lösning, men de kunde se tydliga fördelar med en närmare övervakning av förbrukningen. Enligt verksamhetschefen gick allt väldigt fort efter att bolaget blivit introducerade för Heat Intelligence under en konferens 2019. ‘Vi valde Kamstrup i och med Heat Intelligence och eftersom hela lösningen skulle levereras av en och samma leverantör som dessutom är specialister på mätdata och dataanalys.’

Ungefär vart fjärde hushåll i försörjningsområdet är en sommarstuga och andelen ökar ständigt. Detta ställer särskilda krav på att hålla rören varma, jämfört med året-runt-boenden som har en konstant baslast. Dessutom är det ännu viktigare att få användbara mätaravläsningar från semesterbostäder eftersom det kan gå längre tid innan man upptäcker eventuella skador. ‘Man kan snabbt upptäcka skador i hemmet, men när det gäller semesterbostäder kan det gå ett halvår innan kunden besöker bostaden och ringer och berättar att något varit fel en längre tid. Detta är en av orsakerna till varför vi valde insamling av mätdata via nätverk, så att få kan få data som vi kan agera snabbt på,’ säger Claus Christensen.

I november 2020 började Christensen lära sig att använda Heat Intelligence. ‘Utbildning är bra, men jag föredrar att arbeta praktiskt och lära mig själv. Det har varit en brant inlärningskurva, men när man tar makten över sitt eget redskap får man också snabba resultat – och det är det bästa rådet jag kan ge andra.’

Verksamhetschefen är mycket nöjd med samarbetet med Kamstrup genom hela processen. ‘Vi hann endast med ett fysiskt möte innan Corona, resten har vi skött digitalt, men det har gått bra hittills. Det finns alltid saker som går fel när man tar sig an något nytt, men Kamstrup har återkopplat snabbt på alla frågor.’

‘Jag tycker att Heat Intelligence är ett fantastiskt verktyg. I synnerhet erbjuder kombinationen av READy och Heat Intelligence värdefull kunskap – oavsett om jag hämtar data för felsökning, läckagedetektering eller underhåll.’

Claus Christensen, verksamhetschef vid Løkken Fjernvarme

Det första läckaget upptäcktes inom 24 timmar

Dagen efter att Heat Intelligence driftsattes, fick Løkken Fjernvarme känndedom om en ökad vattenförlust i distributionsnätet och omfattningen tydde på ett större läckage eller rörbrott. ‘Tidigare körde vi runt och letade efter fönster med ånga eller ytvatten, men den här gången tänkte jag att vi ska använda oss av Heat Intelligence.’

Claus Christensen började titta på data från dagen innan läckaget och ställde in volymfiltret på 0,3 – 1,3 m3/timmen. När han tittade på data från föregående dag, visade en specifik servisledning ett mycket högre flöde än den förväntade förbrukningen för denna typ av användare. På adressen visade det sig att ett rör hade spruckit i vardagsrummet och läckaget (på 600 m3/timmen) kunde snabbt repareras. ‘Jag använde Heat Intelligence för fastställa var jag skulle leta och systemet READy bekräftade flödet. Idag föredrar jag att använda mig av Heat Intelligence när vi hanterar läckage och vi har redan upptäckt flera.’

Märkbar optimering av distributionsnätet

Kort efter att bolaget började använda Heat Intelligence, kunde Claus Christensen se andra konkreta resultat med den nya lösningen. Bolaget kunde bland annat sänka trycket i distributionsnätet baserat på data från Heat Intelligence. ‘Vi har sänkt trycket i distributionsnätet från 1,2 till 0,7 bar och runt 1 bar under perioder med toppbelastning. Jag tror att detta sparar oss 15-20 000 danska kronor per år.’ Verksamhetschefen använder också Heat Intelligence för att titta på beteenden för att avgöra när på morgonen energi måste ackumuleras i distributionsnätet. ‘Tidigare baserade jag mitt arbete på antaganden, men nu har jag ett verktyg som gör jobbet åt mig.’

Løkken Fjernvarme har också använt Heat Intelligence för att erhålla ett mer balanserat flöde i de två huvudledningarna. Även om staden har växt har bolaget installerat ventiler i distributionsnätet precis som de alltid har gjort. Men ny information om antalet kubikmeter som flöt omkring visade att något var fel. ‘När Heat Intelligence väl var i drift, kunde vi se att påfrestningen på distributionsnätet var väldigt ojämnt fördelad. Distributionen var tidigare 80/20, men nu är den 50/50. Detta innebär mindre slitage på rören, men även ett betydligt lägre tryck och därmed använder vi mindre energi och pengar på att pumpa ut vattnet.’

Fördelarna för Løkken Fjernvarme

‘Heat Intelligence är ett fantastiskt verktyg’

Heat Intelligence skapar transparens i distributionsnätet, vilket är värdefullt för många av de uppgifter som Løkken Fjernvarme utför. ‘Jag tycker att Heat Intelligence är ett fantastiskt verktyg. Kombinationen av den direkta informationen från READy och historiska data från Heat Intelligence, som visualiserar utvecklingen, tillhandahåller värdefull kunskap – oavsett om jag hämtar data för felsökning, läckagedetektering eller underhåll.’ Claus Christensen förväntar sig att verktyget ska kunna optimera renoveringsinsatserna i bolagets distributionsnät – i synnerhet servisledningarna. ‘Vi ägs av våra kunder och därför fokuserar vi på en hållbar ekonomi och använder pengar där de genererar störst värde – och detta är något som Heat Intelligence hjälper oss med.’

Enligt verksamhetschefen får bolaget snabb avkastning på den årliga programvarulicensen i och med de optimeringar och besparingar som bolaget drar nytta av tack vare Heat Intelligence. ‘5 % av min arbetstid som jag tidigare spenderade på avläsningar, kan jag nu använda till aktiviteter som genererar större värde.’ Han beskriver också hur bolagets beslutsunderlag har förändrats. Tidigare fattade man beslut baserat på en årlig ögonblicksbild från ett modellverktyg. ‘Idag har vi tillgång till en fullständig översikt online, 365 dagar om året. Och jag kan gå tillbaka och undersöka en särskild händelse och ta lärdom av den. Det är en stor fördel.’

Fakta om projektet:

  • Cirka 1 150 mätpunkter (av dessa cirka 300 sommarstugor)
  • 41 km distributionsnät (av dessa 16 km förgreningsledningar)
  • MULTICAL® 403 och 603 värmemätare
  • READy insamling av mätdata via nätverk
  • Heat Intelligence

     

Du kanske också är intresserad av…