Intelligent användning av solvärme

Trustrup-Lyngby värme- och vattenverk, Danmark

Ett litet bolag med stora idéer

Trustrup-Lyngby värmeverk övergick till avläsning via fast nätverk som en del av en övergripande plan för att optimera driften och implementera ett intelligent nätverkssystem baserat på data.

När det kombinerade värme- och vattenbolaget Trustrup-Lyngby behövde nya värmemätare, valde de att uppgradera till avläsning via fast nätverk för att få ut mer frekventa data. Dessa data skulle bidra till driftoptimering, säkerställa maximalt utnyttjande av deras nya solvärmeanläggning och skapa grunden för ett intelligent energisystem för lagring och distribution av fjärrvärme. Med lösningen NetBuild från Kamstrup, kunde verksamhetschefen Michael Christensen lita på att det nya nätverket etablerades effektivt.

Från ”drive-by” avläsning till nätverksavläsning
I slutet av 2015 övergick bolaget till intelligenta och fjärravlästa värmemätare, vilka avlästes med hjälp av READy mobil avläsning, precis som bolagets vattenmätare. Vid den tiden fattade bolaget beslutet att byta till avläsning via fast nätverk för både vatten- och värmemätare under hösten år 2016. Bolaget valde Kamstrups NetBuild för att få experthandledning om hur de skulle etablera sitt ideala fjärravläsningsnätverk.

Optimal nätverksetablering

Med NetBuild utförde bolaget den faktiska nätverksetableringen själva, samtidigt som Kamstrup gav dem råd om var de skulle placera antenner och koncentratorer för att säkerställa bästa möjliga resultat. Detta gjorde det möjligt för Michael Christensen att styra processen och få hjälp när det behövdes.

Baserat på kartan över området och mätarnas placeringar, gjorde Kamstrup specifika rekommendationer för mängden och utplaceringen av den nya utrustningen, för att säkerställa att varken för lite eller för mycket utrustning utplacerades. ”Istället för att prova oss fram, gav Kamstrup oss förslag om hur vi skulle täcka vårt geografiska område med så få koncentratorer som möjligt,” förklarar verksamhetschefen. All utrustning var ”plug and play” och behövde bara installeras och strömsättas.

Vissa av antennerna är upp till 30 meter höga och når en radie på två till tre kilometer. På så sätt når bolaget så långt utanför städerna att de kan fånga upp flera av avläsningarna som de annars skulle behöva köra runt för att kunna samla in och detta på grund av att de spridda mätpunkterna i den omgivande landsbygden inte täcks av nätverket. Detta var en oväntad fördel.

Nätverkslösningen och all data hostas av Kamstrup, vilket är en stor fördel för Michael Christensen: ”Det finns inget krångel och inget som jag behöver oroa mig för - allt är under kontroll.”

”All kunskap som vi får från våra mätpunkter utgör grunden för optimeringen av distributionsnätet, vår produktion och hela systemet här vid bolaget.”

- Michael Christensen, verksamhetschef.

Stor potential med frekventa data

Det fasta nätverket skickar data till bolaget på timbasis, eftersom detta ger mest värde för resten av systemet. Som ett resultat av detta har verksamhetschefens arbete ändrats, från att tidigare ha inneburit insamlande av data för fakturering, till att få ut så mycket som möjligt av mottagna data: ”All kunskap som vi får från våra mätpunkter utgör grunden för optimeringen av distributionsnätet, vår produktion och hela systemet här vid bolaget.”

Frekventa data gör det enklare att utföra målinriktade felsökningar i relation till t.ex. läckage i kundens golvvärmesystem, som kan vara svårt att upptäcka. Tidigare använde Michael Christensen elimineringsprocessen genom att gå runt på gatorna och stänga av ventiler för att lokalisera problemet.
Idag ger den enkla dispositionen i datorprogrammet READy Manager honom den översikt som behövs för att kunna reagera snabbt på läckage och oregelbundenheter. Han förklarar programmet som en detaljerad to-do-list. ”Nu kan vi sitta framför datorn och se vilka infokoder som finns med på listan och om det finns något vi måste ta itu med. Vi har fullständig översikt vid alla tidpunkter.” 

Dessutom kan bolaget tillhandahålla målinriktad kundrådgivning och målinriktade kundbesök: ”Vi kan kontakta våra kunder och berätta exakt var problemet föreligger och hur det kan åtgärdas.”

”Nu kan vi sitta framför datorn och se vilka infokoder som finns med på listan och om det finns något vi måste ta itu med. Vi har fullständig översikt vid alla tidpunkter.”

- Michael Christensen, verksamhetschef.

Intelligent solvärme

Smart värmemätning ligger till grund för en övergripande plan för att maximalt utnyttjande av bolagets nya solvärmeanläggning, vilket även kommer att gynna slutkunderna.

Solvärmeanläggningen kommer att täcka mer än 30 % av den årliga produktionen och förväntas leda till en sänkning av priset för uppvärmning på 30 %, som för ett standardhus skulle minska med ungefär DKK 5 000 per år. Under vintern kommer produktionen av fjärrvärme fortfarande att täckas av bolagets flispanna, men med solvärme sparar de flisresurser och förlänger samtidigt livslängden på flispannanläggningen eftersom den kan tas ur drift i fyra månader under sommaren.

Intelligenta mätare gör det möjligt för bolaget att omvärdera produktion,

förbrukning och fakturering, t.ex. när det gäller kylning under perioder då mängden solvärme är större än vad som går att förbruka, vilket skulle leda till bortkastad solvärme.

Michael Christensen förklarar att genom att öka förlusterna i rörledningarna går överskottsvärme istället direkt till slutanvändarnas värmeinstallationer. ”I kombination med väderprognoser skulle vi kunna påstå att värmen under vissa perioder är gratis. Människor skulle kunna fylla sina vattenbassänger med varmvatten istället för att vänta på att solen ska värma upp vattnet. Detta vore en utmärkt tjänst.”


Databaserad integration
Med andra ord är syftet med smart värmemätning via bolagets nya nätverk att göra hela kedjan mer

effektiv och frekventa data utgör grunden för integrationen av bolagets hela värmesystem.

”I en perfekt värld är allt sammankopplat och allt – från produktion till förbrukning och värmefakturering – görs för att skapa de ideala förhållandena, både för bolaget och för slutanvändaren. Detta är tanken bakom allt detta,” förklarar Michael Christensen och berättar vidare: ”Vi ser en enorm potential i att länka värmeproduktionen till våra kunders faktureringssystem, så att vi alltid ser kundernas förbrukning i systemet. Detta är nu möjligt tack vare uppdaterade data som vi får kontinuerligt från mätarna.”

Den förväntade återbetalningstiden för hela projektet är sju år.

Om projektet:

Värmemätare: 498 MULTICAL® 402
Värmemätare: 690 MULTICAL® 21