Värme
Fjärrvärme
Mätaravläsning

Över 80 % tidsbesparing på mätaravläsningar

Tidssparande investering

Trådlös avläsning av värmemätare ger upp till 80 % besparingar

Tack vare den trådlösa mätaravläsningen är det annars så enformiga jobbet nu gjort på bara några dagar - och med mycket större precision än tidigare. 99,9 % av mätarna kan problemfritt läsas av trådlöst.

Företagets fältpersonal läser av alla mätare direkt med behändiga USB-läsare och bärbara datorer. Bytet från manuell till automatisk mätaravläsning har fört med sig avsevärda förbättringar.

Mätaravläsning på fasta datum

Fjärrvärmeleverantören kan nu läsa av mätarna på distans på fasta datum.

Detta innebär att oberoende om värmemätarna lästes av i mitten av januari eller i februari, kan avläsningen från 1 januari föras in exakt i faktureringssystemet tack vare det interna dataminnet och kan på så sätt generera en exakt räkning för det gångna året.

Fast datumdata innebär att exakt årlig statistik kan tas fram med fullständigt jämförbara förbrukningsdata.

Optimal avläsningsstruktur

Företaget har uppnått betydande tidsbesparingar i och med att den årliga avläsningscykeln nu kan genomföras på fem dagar. Detta är en tidsbesparing på över 80 %!

"För mina anställda innebär det tidsbesparingar samt att de nu har ett mer varierat och ansvarsfullt jobb eftersom de bygger transformatorstationerna och genomför systemunderhållet på egen hand. Jag bryr mig om att mina anställda trivs och att kunderna är nöjda."

Ernst Bauersachs, operationschef, Westfälische Fernwärmeversorgung

Från manuellt till automatiskt

Hög noggrannhet i mätning ger precisa räkningar

Tidigare lästes alla mätare av på platsen av en mindre armé av pensionärer, en mycket tidskrävande och arbetssam uppgift. Företaget prövade på att ge sina kunder sina egna mätaravläsningskort. Men eftersom endast 3/4 av kunderna fyllde i korten rätt och skickade tillbaka dem i tid behövde mätaravläsarna fortfarande göra sina rundor. Dessutom, enligt Bauersachs, mätaravläsningen är faktiskt leverantörens skyldighet.

Idén med trådlös avläsning var därför självklar, särskilt med tanke på att de 80 största kunderna med faktiska behov på mellan 200 kW och 4 MW krävde månatliga avläsningar och deras mätare var därför de första som skulle läsas av trådlöst. Strax efter beslöt Bauersachs att inkorporera alla värmemätare i det trådlösa avläsnings-

systemet för att till fullo dra nytta av automatiseringen.

Inga fler mätaravläsare in i hemmet

"Endast fem kunder sa inledningsvis nej till en trådlös modul. De erbjöds att fortsätta fylla i sina avläsningskort. Men en stor majoritet av våra kunder föredrog bekvämligheten med trådlös avläsning. I början var det några som undrade hur vi kunde känna till deras förbrukning utan ett mätarkort," säger Bauersachs.

Ibland har en kund frågor om sin räkning. Energiföretaget kan då få tillgång till en detaljerad belastningsprofil för vissa dagar från värmemätarens dataloggning och ge kunden exakt information om dennes förbrukning. I de flesta fall har kunderna reagerat positivt på den trådlösa avläsningen. De behöver inte ta emot en person för avläsning

i sina hem eller avtala tid för detta. Att låta kunderna läsa sina egna mätare var alltid en tillfällig lösning, eftersom det är leverantörens skyldighet.

Kvalitet som betalar sig

Westfälische Fernwärmeversorgung har varit en kund hos Kamstrup sedan 2001. Förutom den enastående trådlösa kommunikationen, värdesätter Bauersachs särskilt den höga grad av noggrannhet i mätningarna från MULTICAL®s värmemätare som garanterar korrekt fakturering. "Våra kunder måste kunna lita på värmeräkningarna och för oss som leverantörer är det mycket viktigt att vi kan bevisa kvaliteten på mätaren." Själv en benhård ingenjör förstår Bauersachs vikten av kunniga leverantörer. I slutändan måste värmemätarna kunna upprätthålla mätningsstabiliteten även efter många års drift.

Münster, Tyskland

Westfälische Fernwärmeversorgung i Münster driver 1 800 fjärrvärmeanslutningar. Sedan 2011 är alla företagets värmemätare utrustade med trådlösa moduler.

- MULTICAL 402-värmemätare

- Trådlös avläsning med USB mätaravläsare och bärbar dator.

Kontakta oss för mer information

Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

Hafenplatz 1

DE-48155 Münster

www.wf-ms.de

E-post: info@wf-ms.de


Teknisk driftledning och allmän administration

Ernst Bauersachs (Dipl.-Ing.)

Tel: +49 (0)251 6944550

Kamstrup, Tyskland

Werderstraße 23-25
DE-68165 Mannheim

Tel: (+49) 621 321 689 60

E-post: info@kamstrup.de
www.kamstrup.de

Werner Jung, försäljningsingenjör

Tel: (+49) 2104 809 777 

E-post: wju@kamstrup.de