Transparens i förbrukningen

Woonservice IJsselland, Nederländerna

Det är viktigt att de boende betalar för sin faktiska förbrukning

Bostadscentrumet IJsselzicht i Doesburg har omvandlats från ett vårdhem till ett modernt äldreboendekomplex med 70 fristående lägenheter. En viktig del av bostadsbolaget Woonservice Ijssellands arbete, var installationen av smarta värme- och vattenmätare från Kamstrup.


Transparens i värme- och vattenförbrukning

Hos IJsselzicht var bostäder och vårdboende redan separerade och de boende hade redan individuella hyresavtal med bolaget. Värmeförbrukningen mättes tidigare med hjälp av mekaniska mätare; kranvatten mättes inte alls. Heat Act föreslog användningen av ultraljudsmätare som kan fjärravläsas.

"För att förbättra vår effektivitet och service har vi ersatt våra mekaniska mätare med smarta värmemätare med ultraljudsteknik från Kamstrup," förklarar Rik ter Welle, fastighetsförvaltare hos IJsselland. "Och vi har installerat individuella vattenmätare. Vi har valt ultraljudsmätare för att vara bättre rustade för framtiden. De har en längre livslängd än de gamla mätarna; vi förväntar oss mer än femton år. Ett rent ekonomisk ställningstagande."

Fjärravläsning

Mätdata skickas varje timme via en koncentrator. Systemet från Kamstrup har lång räckvidd: Det behövs endast en mottagare för att läsa av alla mätarna i hela lägenhetskomplexet.

Ter Welle förklarar: "Analogt har blivit digitalt. Detta innebär att det inte behövs någon fysisk mätaravläsning där man måste gå in i varje lägenhet för att läsa av mätarna när det är dags för den årliga faktureringen. Och gällande vattnet: Data från huvudmätaren fördelades tidigare mellan de boende. Nu för tiden är detta inte längre godtagbart: Nu kan vi fakturera kunderna för den faktiska förbrukningen per boende även för vatten.”

Woonservice IJsselland kan se mätdata i realtid från kontoret utan att behöva hantera manuella mätaravläsningar. Fjärravläsningen sker automatiskt med programvaran READy Manager.

Clement van Uum, finanschef vid IJsselland betonar att servicen och effektiviteten i verksamheten har ökat dramatiskt.

"Det är viktigt att de boende betalar för sin faktiska förbrukning. Nu kan vi skapa alla fakturor med endast några klick. Om de boende har frågor angående sin faktura, kan vi svara direkt, till skillnad från tidigare. Detta gäller även t.ex. när någon flyttar: Vi läser av mätaren och fakturerar i enlighet med detta. Samma gäller för den årliga faktureringen. Det är inte längre nödvändigt att vänta flera månader eftersom fakturan skickas i början av året," säger Van Uum.


Transparens

Med den smarta lösningen för mätning från Kamstrup har kunderna enkel åtkomst till sina data, inklusive ett antal verktyg som gör det enklare för dem både att planera och arbeta mer proaktivt.

Van Uum förklarar: "Kamstrup gör det möjligt för oss att förse lägenheterna med energi och vatten på ett intelligent sätt, samt kontinuerligt samla in mätdata och hantera energi- och vattenförbrukningen mer effektivt. Kort sagt optimal transparens som inte bara förbättrar effektiviteten av våra egna processer, utan även tillhandahållandet av förbrukningsinformation till våra kunder.”

 

Lösning

Varje lägenhet har försetts med mätare med wireless M-Bus-kommunikation:
-MULTICAL® 402 värmemätare
- MULTICAL® 21 dricksvattenmätare
-MULTICAL® 602 värmemätare är installerade i alla utgångar av distributören för att mäta anläggningarna (inklusive servicecentret och restaurangen). Det automatiska avläsningssystemet READy används för fjärravläsning.

 
Woonservice IJsselland – IJsselzicht-komplex

70 lägenheter i ett komplex på två våningar. Intern datainsamling, fritt val av leverantör för faktureringstjänster. De gamla mekaniska värmemätarna har bytts ut mot smarta värmemätare med ultraljudsteknik. Tidigare mätte man inte dricksvattenförbrukningen, men nu har man installerat vattenmätare för första gången.

 

”Optimal transparens som inte bara förbättrar effektiviteten av våra egna processer, utan även tillhandahållandet av förbrukningsinformation till våra kunder.”