“Transparens i den totala energiförbrukningen gör det mycket enklare att optimera hela enegiförsörjningen i lägenhetskomplexet”, säger De Vestes installatör Linthorst, som även ansvarar för energileveransen och faktureringen.

Redan från början har man i det holländska äldreboendeprojektet De Veste”, haft ett på hållbara energilösningar. Projektet blir ännu mer energieffektivt tack vare Kamstrups mätare och kommunikationsteknologi. 

När bostadsföreningen Habion och vårdgruppen Amaris bestämde sig för att göra en stor investering i 70 nya lägenheter i den holländska staden Naarden, bestämde de sig även för att byggnadskomplexet skulle fokusera på hållbar energi. Därför spelar värmepumpar, värmeenergilagring och värmeåtervinningsventilation en viktig roll i hela energiförsörjningen i lägenhetskomplexet.

Med en leverans som omfattar 282 energi- och vattenmätare och ett integrerat kommunikationsnätverk är det danska bolaget Kamstrup även involverat i ”De Veste”-projektet. De pekar ut två huvudsakliga anledningar till varför man valde Kamstrup som en leverantör. 

“Kamstrups mätare är ultraljudsmätare utan några mekaniska delar, vilket passar utmärkt för våra behov. De är exakta, tillförlitliga och kräver mindre underhåll. Förutom detta har Kamstrup kommit på en bra lösning för insamling av data. Sammantaget ger systemet oss mätningar utan avvikelser”, säger Jeroen van Neerbos, projektledare vid Linthorst Installatietechniek.

Transparens gör skillnad

“Transparens i den totala energiförbrukningen gör det mycket enklare att optimera hela enegiförsörjningen i lägenhetskomplexet”, säger De Vestes installatör Linthorst, som även ansvarar för energileveransen och faktureringen. De förväntar sig att energiförsörjningen kommer att bli ännu mer effektiv under de kommande åren. En av orsakerna till detta är det starka fokuset på datainsamling. 

Kamstrup tar hand om hela systemdriften, inklusive insamling av timvärden för värme- och vattenmätare och 15-minuters värden för elmätare. Varje dag exporteras data till en FTP-server som driftas av Kamstrup.

De stora mängderna data säkerställer att energi- och vattenförsörjningen alltid drivs på det bästa och mest ekonomiska sättet. 

Ett extra plus är att alla invånare har ett konto, så att slutanvändaren kan se sin egen energiförbrukning i en webbapplikation. 

”Med tiden hoppas vi att allt fler invånare ägnar mer tid åt att uppmärksamma sin förbrukning och kanske ändra sina vanor för att spara energi och pengar. Det är helt enkelt en positiv effekt av projektet”, säger Jeroen van Neerbos.

Lösningar:
• 282 energi- och vattenmätare
• 30 hyreslägenheter (värme- och vattenmätare)
• 40 vårdlägenheter (värme-, el- och vattenmätare)
• Kamstrup tar hand om systemdriften under de kommande tio åren. Data exporteras dagligen till en ftp-server som driftas av Kamstrup.
• Projektram: 2012-2014
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.