En skräddarsydd smart mätlösning för kyla, vatten och el i Riyadh

Smarta mätare tar marknadsandelar från mekaniska mätare

Undermätningskunder är typiska kunder hos MTTS. Dessa kunder faktureras per volym av allmännyttiga företag och är intresserade av att fakturera sina underenheter. Detta inkluderar storvaruhus, bostadskomplex, affärsparker osv. Al Bustan, ett bostadskomplex som består av 850 bostadsenheter, 370 lägenheter.
"Undermätning och inhemsk mätning är utbredda, men alla dessa mätare är mekaniska och kan inte fjärravläsas.

Ägarna vill fjärrfakturera sina hyresgäster på ett tillförlitligt sätt från kontoret – utan att en avläsare måste bege sig till varje enskild enhet."

Därför valde man Kamstrups smarta mätarlösning
Konkurrensen för att vinna Al Bustans projekt för smarta lösningar för energimätning var hård.För det första konkurrerade Kamstrups lösning med andra tillverkare och systemintegratörer.


För det andra accepterade fastighetsägaren inte något ytterligare nätverk. Endast den befintliga IP-infrastrukturen var acceptabel.

"Den uppenbara synergifördelen med en kombinerad avläsning av vatten-, kyl- och värmemätare var en avgörande faktor för valet av Kamstrups mätare baserat på IP-kommunikation och PcBase III Suite-datahanteringssystemet" Abdul Rahman Dabban, ansvarig för mätarförsäljning hos MTTS

MTTS, en systemintegratör och strategisk smart mätningspartner till Kamstrup, med säte i Jeddah och Riyadh, har vunnit det prestigefyllda Al Bustan smarta mätningsprojekt i Riyadh: 2 378 vatten-, kyl- och elmätare från Kamstrup med IP-datainsamling och ett datahanteringssystem.

MTTS lanserar, säljer och levererar kompletta smarta mätarlösningar med integrerade kyl-, vatten- och elmätare. Huvudsyftet med dessa projekt är fakturering. Fastighetsägare som vill fakturera sina hyresgäster på ett korrekt, fjärrstyrt och tillförlitligt sätt, och smart mätning tillhandahåller den nödvändiga datalagringen och gränssnittet mellan mätare och faktureringslösning.

Med detta som utgångspunkt valde Abdul Rahman Dabban Kamstrups lösning på grund av följande fördelar:

Kombi-lösning: Den uppenbara synergifördelen med en kombinerad avläsning av vatten-, kyl- och värmemätare var en avgörande faktor för valet av Kamstrups mätare baserat på IP-kommunikation och PcBase III Suite-datahanteringssystemet.

Flexibel mätaravläsningsteknik: Ägaren till Al Bustan vägrade att installera ett nytt nätverk för mätning. En del av projektet hade redan implementerats. Alla husen hade redan fiberanslutningar. Ägaren var ute efter en lösning som byggde på befintliga IP-infrastrukturer. Följaktligen samarbetade MTTS och Kamstrup för att utveckla och leverera ett  komplett IP-baserat smart mätningssystem i vilket varje mätare var ansluten till IP-switchen i varje hem och därefter till fibernätverket till kontrollcentret.


     Lättanvänt datahanteringssystem
Ägaren ville ha en programvara som förenklade drift och avläsning. Med datahanteringssystemet från Kamstrup, kunde MTTS förse kunden med den rätta programvaran med ett enkelt användargränssnitt för att samla in och hantera all kundinformation och mätardata som behövs för statistiska analysprogram och dataexport till faktureringssystems.

     Exakta och långsiktigt stabila mätare: Ägaren krävde stabila och exakta mätare med integrerad kommunikation; och MULTICAL® 602- för kylmätning, MULTICAL® 62 för vattenmätning och Kamstrup 382 för elmätning uppfyllde de tekniska kraven och visade sig innebära både ekonomiska och driftsmässiga fördelar.

Skräddarsydd lösning: Leveranstiden var tajt, men tack vare det välfungerande samarbetet lyckades de två teamen från MTTS och Kamstrup skräddarsy lösningar och skicka in konkurrenskraftiga offerter före deadline.

     Saudiarabien satsar stort inom konstruktions- och vattenbranschen – och det kommer att finnas massor av sätt att tjäna pengar på att hjälpa Saudiarabien att bli mer hållbart. I nuläget bränner Saudiarabien fortfarande upp sin överskottsolja, och mycket av det går till elektricitet. Men oljans framtid är inte hållbar. Eftersom det är ont om vatten, investerar Saudiarabien stort i avsaltningsanläggningar och subventionerar kranvatten kraftigt. 2010 implementerade Saudiarabien en ambitiös investeringsplan inom energi och konstruktion som parat med en gynnsam ekonomi kommer att främja efterfrågan på energi- och vattenreglering och mätning.

Faktum är att dessa ekonomiska och miljömässiga påtryckningar för att främja hållbar utveckling i konstruktions- och energisektorn, är en del av orsaken till att ägaren till Al Bustan väljer en komplett smart mätningslösning med integrerade vatten-, kyl- och elmätare från Kamstrup.

Ekonomiska och miljömässiga incitament

Saudiarabien har världens största oljetillgångar. Oljan står för mer än 95 % av exporten och 70 % av de statliga intäkterna, och Saudiarabiens ekonomiska utveckling har i decennier drivits framåt av landets fenomenalt framgångsrika oljebransch. Den ekonomiska världskrisen har inte påverkat Saudiarabiens ekonomi. Abdul Rahman Dabban förklarar:

"Jag tror inte att den saudiarabiska marknaden har påverkats av finanskrisen. Landet säljer fortfarande olja till ett rimligt högt pris – och lider därmed inte av pengabrist. Dessutom har myndigheterna godkänt stora investeringsinitiativ för att säkerställa att landets invånare inte påverkas av problemen på annat håll."

Nya framtidsplaner hos MTTS

MTTS kämpar för att vinna KAFD (King Abdullah Financial District), ett prestigefyllt smart mätningsprojekt som kombinerar fjärravläsning och fakturering av Kamstrups el-, vatten- och kylmätare, men är inte riktigt framme ännu. Många av de större projekten som t.ex. KAFD ägs av statliga pensionsfonder, men de utvecklas och kommer att drivas som privata organisationer. "Bortsett från de privatägda projekten, implementerar regeringen för närvarande vissa pilotprojekt i olika delar av landet, och detta är ett nyckelmål i vår plan för nästa år", säger Abdul Rahman Dabban.

Individuell mätning av kommersiella och inhemska abonnenter är inte obligatorisk. Vanligtvis är det bara statliga allmännyttiga företag som äger rätt att fakturera kommersiella och inhemska abonnenter. Men i takt med att stora projekt i vilka de allmännyttiga företagen fakturerar ägarna i stället för hyresgästerna direkt ökar, överger ägarna gradvis faktureringsmetoden med platt taxa till förmån för individuell fakturering av hyresgästerna i enlighet med deras förbrukning.

"Många ägare har börjat uppskatta fördelarna med smarta mätningstekniker eftersom smart mätning är bekväm för ägaren. Den säkerställer en korrekt och tillförlitlig fakturering och, sist men inte minst, ökade mätningsintäkter"

Abdul Rahman Dabban.

Den bästa lösningen ur en ekonomisk synvinkel är att byta ut många fler mekaniska mätare med smarta mätare. 

Den individuella faktureringen minskar inte bara driftskostnaderna för det allmännyttiga företaget och fastighetsägaren, utan främjar även bättre och mer miljövänliga förbrukningsvanor för konsumenterna.