Framgångsrik energirenovering med tillförlitliga data

Roskilde universitet, Danmark

En storskalig energirenovering av Roskilde universitet möjliggör en minskning med 27% av universitetets årliga energiförbrukning och erhåller energibesparingar på 650 000 euro per år. Kamstrups intelligenta värme- och vattenmätare är en del av projektet.

Roskilde Universitet (RUC) bestämde sig för att utföra en omfattande energirenovering på universitetets campus på 77,800 m2, år 2013. Detta resulterade i ett samarbete med Siemens på danska statens största ESCO-projekt.

I en analys som genomfördes av Siemens uppskattade man en möjlig reduktion på RUCs årliga energiförbrukning med 27 %, vilket ger en besparing på 650 000 euro per år. Förnyelsen inkluderade tekniska installationer såsom optimering av fjärrvärmesystem, avlopp, ventilation, belysning och ett stort solkraftverk.
Noggranna data utgör grunden
Kamstrup valdes som leverantör för att leverera nya, intelligenta värme- och vattenmätare. För Siemens, som måste garantera besparingar över en femårsperiod, var installationen av högkvalitativa mätare viktig; mätare de kan lita på.
“Mätarnas noggrannhet och den detaljerade insikten i energiförbrukningen som mätarna tillhandahåller är mycket viktig för oss. Om data inte är korrekta riskerar vi att fatta felaktiga beslut,” säger Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive på Siemens.
“Vi tvivlade aldrig på att Kamstrup var rätt partner. Eftersom vi måste garantera energibesparingar till Roskilde Universitet står vår trovärdighet på spel och vi kan inte ta några risker. Vi går i god för den totala lösningen.”

Med intelligenta mätare från Kamstrup kan Siemens övervaka energiförbrukningen på en veckolig basis och säkerställa att förbrukningen är enligt förväntan. Baserat på noggranna data kan de enkelt identifiera möjliga oregelbundenheter, vidta de åtgärder som behövs och initiera optimeringar där nyttan är som störst.

“Det var även viktigt för oss att mätningslösningen kunde integreras med våra egna lösningar på ett enkelt sätt och att vi kan använda oss av specialistkunskap och support om det behövs. Allt detta är möjligt med Kamstrup.”

- Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive på Siemens

Insikt möjliggör intelligenta beslut

Insikt möjliggör intelligenta beslut
RUC har tidigare upplevt problem med 
fjärrvärmeinstallationerna i sina byggnader. Ledningar läckte och insikten i förbrukningen var begränsad då man endast hade en huvudförsörjningsmätare för universitetets alla 33 byggnader.

De nya decentraliserade värme- och vattenmätarna i varje byggnad, tillhandahåller unik insikt i de enskilda byggnadernas förbrukning. RUC kan nu enkelt övervaka och hantera byggnadernas prestanda och jämföra förbrukningen i de olika byggnaderna. 
Det är även möjligt att stänga av förbrukningen under sommaren då behovet av uppvärmning och uppvärmning av vatten minskar på grund av vädret.
Gynnsamt även för samhället
Baserat på Siemens utvärderingar förväntas att investeringen på 9,5 miljoner euro ska återbetalas inom 14,5 år och RUC kan vara stolta över att vara ett av universiteten i Danmark med den lägsta energiförbrukningen, utan att själva behövt göra några storafinansiella investeringar.

Som en bonus bidrar lösningen till att skapa hållbara arbeten och att nå de ambitiösa klimatmålen, eftersom projektet förväntas sänka RUCs koldioxidutsläpp med runt 1050 ton per år. Därför är projektet fördelaktigt både för miljön och universitetets energiräkning och samhället i allmänhet.

Om projektet:

Kund: Roskilde Universitet (RUC)
Mätpunkter: 120 (Värme- och vattenmätare)
Installation och mätaravläsning av data: Siemens
Tidsram: ESCO-projektet implementerades
under 2015-2016.