Ett framgångsrikt smart mätningspartnerskap säkerställer stabil strömförsörjning genom administration av efterfrågan.

En rättfram process

"Vi har mycket goda erfarenheter av Kamstrups Radio Mesh-nätverk och deras kapabla smarta mätare från detta och andra projekt".

Kamstrups öppna och interoperabla avancerade mätningsinfrastrukturlösning integreras med Livewires mätardatahantering för att leverera 30-minuters energiprofiler.

Det totala systemet gör det möjligt för slutkunden att dra fördel av realtidsdata och en detaljerad översikt av energiförbrukningen. Utöver de uppenbara fördelarna som att kunna identifiera strömslukande apparater och den automatiska hanteringen av det invecklade sydafrikanska tariffsystemet, utgör AMI det första steget mot ett verkligt Smart Grid som kommer att stärka förvaltningen av efterfrågan. Ett stabilt informationsflöde kommer att bidra till att stabilisera energiförsörjningen

och faktureringen av bostadsområden.

30-minuters energiprofiler

Kunden kommer att kunna titta på dagliga 30-minuters energiprofiler per bostadsenhet eller grupp av bostäder i rankningsformat. Systemet bidrar till en exakt fakturering och kostnadsallokering per bostad och gemensamma områden.

"Det var mycket enkelt att integrera vår MDM-lösning med Kamstrups head-end-UtiliDriver. Värdsystemet finns i vårt datacenter i Kapstaden och prestandan är imponerande 100 %. Vi har mycket goda erfarenheter av Kamstrups Radio Mesh-nätverk och deras kapabla smarta mätare från detta och andra

projekt." -- Attie van Jaarsveldt, projektledare i Livewire Engineering and Consulting

Projektet utvecklades och implementerades för Rand Aid genom serviceföretaget Station7 för online-energiinformation i Fourways, Johannesburg. Back-end-integrationen gjordes av Kamstrups sydafrikanska partner Livewire Engineering & Consulting i Kapstaden. Implementeringen gjordes på rekordsnabba sex veckor, inklusive integration mellan Livewires MDM-system (Meter Data Management) och Kamstrup’ head-end-UtiliDriver® samt leveransen av ett Kamstrup Radio Mesh-nätverk, koncentratorer och smarta enfas- och trefasmätare.

Modderfontein, Johannesburg, Sydafrika

Customer Rand Aid Luxury Retirement Village

Kamstrups partners:

- Station 7

- Livewire Engineering and Consulting

Projekt Smart Grid/AMI-lösning:

- Kamstrup UtiliDriver, head-end-system

- Kamstrup Radio Mesh-nätverk

- Smarta enfas- och trefasmätare

- Livewire hanteringssystem för mätardata

Tidsram 2012

Kontakta oss för mer information

Station7 virtual power (Pty) Ltd

Ferdie Naude, vd

E-post: Ferdie@station7.co.za

Tel: +27 82 908 9688 / +27 11 513 3482

www.station7.co.za

Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Attie van Jaarsveldt (Pr Eng), vd

E-mail: attie@livewire.sa.com

Tel: +27 21 9136969

www.livec.co.za

Kamstrup

Petrus Van Heerden, regionschef, Sydafrika

Tel: +27829267195 

Email: pvh@kamstrup.com