Vatten
Trådbunden mätaravläsning
Hållbarhet
Bostadsrättföreningen som består av 340 lägenheter belägna i Ishøj, en förort till Köpenhamn, ville genomföra mätaravläsningar och själv iordningställa den årliga vattenräkningen. Det innebar att de ville ha en mätaravläsningslösning som var enkel, snabb och tillförlitlig – som skulle spara tid och förenkla de dagliga rutinerna. De fann allt detta i READy – och mer därtill.
"Jag är ytterst positivt överraskad över hur effektiv READy är. Betong är inget bekymmer, och den avläser alla mätare till 100 %. Vi behöver inte ens stå i trapphuset, så den är verkligen ett fantastiskt verktyg för vårt arbete."

Henrik Hansen, förste vaktmästare i Gildbroterrassernes bostadsrättförening.

Tillförlitlig faktureringslösning

När Gildbroterrassernes bostadsrättförening hade kommit till den punkt där den var tvungen att byta ut utslitna mekaniska vattenmätare fann de snabbt vägen till Kamstrup, den ledande leverantören av intelligenta vattenmätare. Bostadsrättföreningens styrelseledamöter och dess förste vaktmästare övertygades ytterligare av Kamstrups lösning då appen för fjärravläsning, den så kallade READy, demonstrerades för dem.

READy garanterar mycket effektiva avläsningar av vattenmätare. Systemet upptäcker också läckor mycket snabbt. Det betyder att resurser inte går till spillo och de boende varskos i tid innan vattenräkningarna stiger i höjden.

Tidigare tog det tre kvällar för sex personer att läsa av mätarna och lika mycket tid gick åt till att efterbehandla avläsningskorten. Nu behövs en promenad på mindre än tio minuter runt lägenhetshusen.

Data överförs automatiskt från varje mätare till bostadsrättsföreningens IT-system. Fjärravläsningssystemet har även ett läckagelarm som löses ut även vid de minsta läckor, som till exempel ständigt rinnande toaletter eller läckande vattenkranar.

Full fördel av READy
Under dagens gångrunda med användning av READy tog det mindre än tio minuter att läsa av de 240 vattenmätarna MULTICAL 21 som nu är installerade i de 10 lägenhetshusen. En omedelbar fördel var upptäckten av en läcka i en äldre bostadslägenhet, som visade sig stå för en omåttlig förbrukning på två kubikmeter under fyra dagar. I ungefärliga siffror betydde läckan en extra kostnad på 115 DKK för den boende.

En liten mängd, men den kunde ha varit många gånger större om det inte hade varit för läckagelarmet. Utan fjärravläsningssystemet kunde mängden lätt ha ödelagt månadsbudgeten för många familjer.

Några av de tidigare upptäckterna av läckor har visat just detta. Till exempel upptäckte systemet under ett test av READy en extra förbrukning i en lägenhet på 136 kubikmeter under 40 dygn, likvärdig med 6500 DKK.

Efter dagens runda tar Henrik Hansen kontakt med lägenhetsinnehavaren för att utröna vad som är orsak till läckan och stoppa vattenslöseriet. På så sätt arbetar READy som ett effektivt serviceverktyg som hjälper till att garantera att kunderna inte drabbas av en oväntat hög extra räkning.

"Vi läser av mätarna minst en gång per månad för att inhämta data. På så sätt garanterar vi att alla läckor upptäcks mycket tidigt. Innan vi hade fjärravläsningssystemet upptäckte vi helt enkelt inte mindre läckage i de boendes lägenheter förrän vi gjorde den årliga avläsningen," förklarar Henrik Hansen.

Lösningen:

10 fastigheter – 340 bostadsrätter, Köpenhamn

  • 350 kallvattenmätare MULTICAL 21
  • 340 varmvattenmätare MULTICAL 21
  • 10 flowIQ 3100
  • READy fjärravläsning
  • Läcklarm

Projektperiod: 2014 – 2016