En bostadsförening i Nederländerna ville kunna hantera administrationen av sina boendes energiräkningar själva.. Med den nya lösningen från Kamstrup kan de, utöver detta, även optimera sin drift och förbättra den service som de erbjuder sinahyresgäster.

I staden Zevenaar, nära gränsen till Tyskland, i provinsen Gelderland, finns det fem flerbostadshus som hanteras av organisationen Baston Wonen, vars uppdrag är att tillhandahålla prisvärda bostäder med ett särskilt fokus på låginkomsttagare. 

För att förbättra effektiviteten av sin verksamhet och servicen till sina hyresgäster, valde Baston Wonen att byta ut sina mekaniska mätare mot Kamstrups smarta värmemätare. I kombination med READy fjärravläsningslösning för fasta nätverk, kan Baston Wonen nu enkelt se alla mätdata i sina kontor, utan att behöva åtkomst till lägenheterna. 

Enkel och oberoende mätaravläsning

Baston Wonens tidigare leverantör brukade skicka någon som fysiskt läste av mätarna inuti lägenheterna för den årliga faktureringen.

Tidigare kunde det ta upp till fem dagar för en person att läsa av alla mätarna i komplexet. För att få åtkomst till de mekaniska mätarna var man tvungna att kontakta de boende, vilket skapade onödig administration för Baston Wonen och deras hyresgäster. 

Dessutom är det inte heller ovanligt att hyresgästerna byts ut ett par gånger per år i några av lägenheterna. I det system som bostadsföreningen tidigare använde var det endast möjligt att beräkna hur mycket energi varje hyresgäst hade förbrukat i slutet av räkenskapsåret. 

Tidigare hade Baston Wonen ingen kontroll över administrationen eller faktureringen av sina hyresgäster. De kunde inte själva se exakt hur mycket energi som hade förbrukats under specifika tidsperioder.

“När hyresgäster t.ex. vid utflytt ifrågasatte en faktura, tog det ofta lång tid att få svar från den tidigare leverantören i och med att de var tvungna att vänta till slutet av varje räkenskapsår. Först då utfärdades räkningarna och frågor om dem uppstod, Baston Wonen var helt beroende av data och beräkningar från deras tidigare leverantör” förklarar Albert Stöcker, teknisk rådgivare vid Baston Wonen och den person som hanterar bostadsföreningens distributionsnät. 

Med den nya lösningen från Kamstrup, kan Baston Wonen själva beräkna exakt hur mycket energi som varje lägenhet har förbrukat ochunder vilken tidsperiod. 

Detta möjiggör att de själva kan fakturera sina hyresgäster för den exakta förbrukningen, vilket gör livet enklare för alla parter.

“Det är möjligt att läsa av alla mätarna på bara några minuter. Realtidsdata ger oss all information vi behöver. Om någon av våra hyresgäster har en fråga eller ett problem, så kan vi ge ett svar inom 24 timmar eftersom vi har direkt åtkomst till informationen. Eller om någon ska flytta ut så kan vi oftast ha räkningen redo samma dag,”

Albert Stöcker, teknisk rådgivare vid Baston Wonen

Minimera energiförluster

De data som genereras från de smarta mätarna ger Herr Stöcker värdefull information om hur hela distributionsnätet presterar. Fjärravläsningsprogramvaran READy Manager gör det enkelt för honom att övervaka nätverket och identifiera specifika områden där de kan minimera förlusterna. På så sätt ger den stora mängden mätdata Baston Wonen även den kunskap som de behöver för att kunna driva sin verksamhet mer effektivt.

Visualisering av energiförbrukning

Nästa möjliga steg för Baston Wonen är att stärka hyresgästernas medvetenhet om sin energiförbrukning. Det skulle vara möjligt om föreningen installerar onlinelösningen eButler. Då kan hyresgästerna enkelt se hur mycket energi de förbrukar varje timme. Det skulle förmodligen få dem att ändra sitt beteende för att minska sin energiförbrukning och spara pengar på sina fakturor. eButler utformades med användaren i åtanke, det vill säga att programmet är intuitivt och enkelt att förstå. Programvaran är på det lokala språket, med enkel analys via grafer, istället för figurer och tabeller.

Flexibilitet är nyckeln till kontroll
Kamstrups lösningar ger bostadsföreningar möjligheten att bestämma om de vill hantera faktureringen själva eller låta någon annan hantera faktureringen åt dem. Skräddarsydda serviceavtal tillhandahålls, men inga långvariga servicekontrakt påtvingas. Denna flexibilitet och frihet var en av de avgörande faktorerna när Baston Wonen valde Kamstrup som leverantör. “Som kund kan du välja att göra allt själv eller använda en oberoende leverantör,” säger Mr Stöcker.

Bostadsföreningen Baston Wonen:

5 flerbostadshus, totalt 138 lägenheter som täcker ett område på runt 150 x 150 meter.
Den första organisationen i Nederländerna som installerade READy fjärravläsningslösning för fasta nätverk (2015).
  

Lösning:

• MULTICAL® 302 värmemätare med wireless M-Bus-kommunikation i varje lägenhet
• 3 huvudmätare, MULTICAL® 602 värmemätare i flerbostadshusets pannrum
• 2 huvudmätare, Kamstrup 382 elmätare i flerbostadshusets pannrum
• 1 datakoncentrator på taket i en av byggnaderna.