Utbyte av gamla mekaniska mätare i Avenue Gardens-projektet mot intelligenta vattenmätare i kombination med en särskilt utvecklad koncentrator och ett lokalt mätinsamlingssystem, resulterade i en tillförlitlig och kostnadseffektiv mätningslösning

Gammalt och vackert möter moderna mätningslösningar

Toppmoderna mätningslösningar från Kamstrup ligger dolda i neo-renässanspalats och -byggnader i det ikoniska Andrássy Avenue i Budapest, Ungern.

När fyra sekelskiftesbyggnader renoverades och byggdes om till ett lyxigt lägenhetskomplex år 2013, bytte entreprenören Swietelsky ut de befintliga mekaniska mätarna mot Kamstrups MULTICAL® 21 ultraljudsvattenmätare.

Förändring med tiden

Entreprenörerna som ansvarar för renoveringen ville behålla de eleganta fasaderna och charmen hos de historiska byggnaderna. De såg även behovet av att ersätta de mekaniska mätarna. På grund av försämrad noggrannhet, gick det inte längre att lita på de mekaniska mätarna för att säkerställa en detaljerad och rättvis fakturering för de boende. De mekaniska mätarna kunde inte heller erbjuda den kapacitet för detektering av läckage som fanns i de moderna motsvarigheterna.

Med en lösning för intelligent mätning såg entreprenörerna potentialen i att erbjuda en detaljerad fakturering till invånarna som bor i det som nuförtiden kallas Avenue Gardens. De boende behöver endast betala för sin egen förbrukning, samtidigt som fastighetsförvaltarna får möjligheten att driva en strömlinjeformad och effektiv verksamhet.


Kompatibilitet är viktigt

När beslutet togs att installera intelligenta vattenmätare behövdes för att göra köpet kostnadseffektivt, en lösning som kunde integreras med befintlig programvara. Flexibiliteten hos Kamstrups lösningar innebar att mätdata var kompatibla med ett mätinsamlingssystem, som tillverkas av det ungerska företag Winet Informatics Ltd. Systemet skulle även integreras med övrig programvara för fastighetsförvaltningen.

Lösningen inkluderade även en trådlös M-bus-koncentrator utvecklad av Winet Informatics, baserat på beskrivningar från Kamstrup.

Winet Informatics samarbetade med Kamstrups ungerska distributör, Comptech Engineering Services and Trading Ltd, förklarar valet av det danska bolaget:

“En av de främsta orsakerna var att Kamstrups produkter har ett väldigt gott rykte i Ungern. De valde MULTICAL® 21 eftersom det är en noggrann och tillförlitlig mätare med lång livslängd och långsiktig stabilitet,” förklarar Dr. Péter Macskássy, verkställande direktör vid Comptech.

Idag finns det 158 intelligenta vattenmätare i alla 79 lägenheter i Avenue Gardens, samt vid gemensamma områden såsom vid poolen, i bastun och gymmet.

“En av de främsta orsakerna var att Kamstrups produkter har ett väldigt gott rykte i Ungern. De valde MULTICAL® 21 eftersom det är en noggrann och tillförlitlig mätare med lång livslängd och långsiktig stabilitet,”

- Dr. Péter Macskássy, verkställande direktör vid Comptech.

Fjärravläsning skyddar tillgångar

Medan mekaniska mätare måste avläsas manuellt, ofta en gång per år och orsakar stora olägenheter för invånarna, stödjer intelligenta vattenmätare fjärravläsning.


Alla vattenmätare vid Avenue Gardens, inklusive mätarna i källaren kan nu fjärravläsas via koncentratorn. Detta get ett regelbundet dataflöde från mätarna, vilket möjliggör övervakning och analys som i sin tur gör det möjligt att detektera oregelbundenheter såsom läckage och sprickor. Detta säkerställer att vattenförluster upptäcks snabbt.

Som ett resultat sparar fjärravläsning inte bara tid och pengar, utan skyddar även byggnaden och de boendes hem från potentiella följder av vattenskada:

“Det finns klareraringspersonal som observerar alla data från byggnaderna. Om en hyresgäst t.ex. har glömt att stänga av en vattenkran och lämnat vattnet rinnande kan en klarerare upptäcka problemet,” förklarar Comptechs Dr. Péter Macskássy.

Detta ger de boende en ökad service- och trygghetsnivå. Samtidigt har byggnadens ägare en långsiktig lösning för att kunna driva en hållbar verksamhet eftersom Kamstrups intelligenta vattenmätare har låga driftskostnader och kan behålla sin noggrannhet under hela sin livstid på upp till 16 år.
Lösning:
158 vattenmätare MULTICAL® 21

Tidsram:

Mätarinstallationen slutfördes år 2013

Kund:
Avenue Gardens, Budapest, http://avenuegardens.hu/