Bollplank och flexibilitet garanterar glada hyresgäster

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), Aarhus, Danmark

Genom ett mångårigt samarbete har Kamstrup levererat mätarlösningar till ett flertal projekt av ett slag som är vardag för ett bostadsbolag som AAB. Lösningarna har garanterat AAB en effektiv läckageövervakning, rättvis fakturering av hyresgästerna på faktisk förbrukning och det oberoende av leverantörer som man önskade.

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) är Aarhus äldsta allmänna bostadsbolag, med fler än 70 avdelningar. När man efterhand skulle byta ut mekaniska mätare i flera fastigheter, var AAB ute efter en samarbetspartner som kunde leverera pålitliga kvalitetslösningar och samtidigt leva upp till AAB:s önskan om att de själva ville hand om en stor del av driften.

Mer än bara en leverantör
Som leverantör av intelligenta vatten-, värme- och elmätare, samt avläsningssystem för olika behov och med servicelösningar, kunde Kamstrup erbjuda vad AAB sökte – Kamstrup kommer även kunna möta deras önskemål i framtiden.

”Det var ett oerhört enkelt val för oss. Kamstrup är ju mätarnas Rolls-Royce”, förklarar Leif Richardt, Energitekniker hos AAB. 
”Dessutom har vi många olika fastigheter där behoven skiljer sig en hel del. Här behöver vi ett bollplank och flexibilitet när det gäller att hitta rätt lösning. Det kände vi att vi kunde få hos Kamstrup.”

Det som började som ett enskilt projekt slutade därför med att bli ett brett och mångårigt samarbete. Sedan 2010 har vatten- och värmemätare från Kamstrup installerats i alla nybyggnationer hos AAB. Dessutom finns Kamstrup med när mätarna ska bytas ut i äldre fastigheter. Hittills har Kamstrup levererat lösningar till tolv olika AAB-projekt med allt från 100 till 1 000 mätpunkter, bland annat hos Veriparken och Light House i Aarhus hamn.

Bland annat ville AAB inte vara beroende av en leverantör när det gällde samtliga delar av förbrukningsdebiteringen. Hos Kamstrup fick de t.ex. möjlighet att göra sina egna förbrukningsredovisningar och själva "hosta" sina mätare.

“Flexibiliteten hos Kamstrup gör att vi själva kan välja hur stor del av den samlade lösningen för förbrukningsdebitering vi ska stå för och hur mycket vi ska lägga ut. Det är viktigt för oss”

– Leif Richardt, Energitekniker, AAB.

Bra service och rättvis debitering

Med mätarlösningar från Kamstrup har AAB fått en pålitlig lösning som de känner sig trygga med.

“Jag har stort förtroende för kvaliteten. Vi har nu ett minimalt behov av service för reparationer av mätare och har en eller annan utmaning dykt upp, så har Kamstrup alltid gjort allt de kunnat för att lösa problemet snarast möjligt. Det är något som betyder mycket för oss och för den service vi erbjuder våra kunder,”understryker Leif.

De intelligenta mätarna gör dessutom processen för att läsa av förbrukningen märkbart enklare. Hyresgästerna behöver inte störas och vi kan spara mycket tid. Dessutom garanterar de exakta data att AAB´s hyresgäster faktureras för sin faktiska förbrukning och inte för en uppskattad förbrukning.
Besparingar med effektiv läckageövervakning

Med den intelligenta vattenmätaren MULTICAL® 21 blir det dessutom lättare att identifiera läckage och spill. I en avdelning med gamla mekaniska mätare har AAB till exempel tidigare sett ett årligt vattenspill på 17 % över en tioårsperiod. När man installerade intelligenta mätare från Kamstrup fick man möjlighet att jämföra förbrukningen mellan fastigheterna och kunde se att vattenförbrukningen var betydligt högre på vissa ställen. Det gjorde att man snabbt hittade ett rörbrott i en källare och kunde reparera skadan, vilket minimerade efterräkningarna för förbrukarna. Till glädje för både AAB, förbrukarna och miljön.

”Vissa förbrukare vill ha närmare kunskap om sin förbrukning. Det har vi nu också möjlighet att ge dem, eftersom vi kan läsa av förbrukningen när det passar oss och med en detaljgrad som vi tidigare inte kunde erbjuda. Det stärker förtroendet för oss som bostadsbolag,” säger Leif

Om systemlösningen

Kund: Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
Lösning: MULTICAL® 21, MULTICAL® 602 och MULTICAL® 402 och MULTICAL® 302
Avläsning med PcBase.
Tidsram: Samarbetet inleddes under 2010.

Projekt:
• Light House: 52 hyresavtal, 104 el- och värmemätare
• Skovvangsparken: 112 hyresavtal, 116 elmätare
• Frydenlund: 150 hyresavtal, 300 varm- och kallvattenmätare
• Mølleparken: 282 hyresavtal, 295 vattenmätare
• Brohaven: 82 hyresavtal, 82 varm- och kallvattenmätare
• Æblelunden: 46 hyresavtal, 322 el-, värme- och vattenmätare
• Skådeparken: 289 hyresavtal, 300 värmemätare
• Bushøjen: 129 hyresavtal, 129 värmemätare
• Nøddeskrænten: 199 hyresavtal, 199 värmemätare
• Veriparken: 519 hyresavtal, 1 038 vatten- och värmemätare
• Trillegården: 309 hyresavtal, 309 värmemätare
• Nordbyen Dobbelthuse: 40 vatten- och värmemätare

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.