Att omvandla data till affärsvärde

Åland, Finland

Noggrann fakturering, en bättre översikt över elnätet, förbättrad kundservice och smidig integration av förnybara energikällor är några av fördelarna som Ålands eldistributör har upplevt i och med investeringen i smarta elnät.

ÅEA (Ålands Elandelslag – Ålands elbolag) satsar på en OMNIA-lösning från Kamstrup för att uppgradera sitt enkla AMR-system till ett komplett högpresterande smart mätsystem som omfattar 15 500 smarta mätare, en trådlös kommunikationsinfrastruktur och ett hanteringssystem för mätdata.

Övergången motiverades av en kombination av bristerna av deras nuvarande, över 10 år gamla system och Finlands lagstiftningskrav som kräver att energibolagen ska kunna utföra timavläsningar. I och med den snabba utvecklingen inom området för smart mätning, visste ÅEA att det nya och avancerade systemet skulle tillhandahålla mer data, vilket skulle göra det möjligt för dem att göra mer exakta uppskattningar och erbjuda sina kunder faktabaserad service och en förbättrad produktupplevelse.
Från testperiod till nyckelfärdigt projekt
Efter en lyckad testperiod, valde ÅEA att samarbeta med Kamstrup för deras nyckelfärdiga projekt. “Istället för att driva flera system parallellt, ville vi ha ett enda system som vi kunde lita på. Att vi kunde få en fullständig lösning från samma leverantör gör allt enklare, inklusive integrationen med andra system,” förklarar David Karlsson, VD vid ÅEA.

Driftsättningen av mätarna påbörjades år 2014 och beräknas vara klar under sommaren 2018. “Vi har ungefär 5 500 mätare kvar, så vi har hunnit med ungefär två tredjedelar,” säger David Karlsson. För tillfället installeras mellan 100 och 150 mätare varje vecka och fördelarna med det nya systemet är redan tydliga.

“Istället för att driva flera system parallellt, ville vi ha ett system som vi kunde lita på. Att kunna få en fullständig lösning från samma leverantör gör allt enklare, inklusive integrationen med andra system.”

-  David Karlsson, VD, ÅEA.

Fördelarna med realtidsdata

Både ÅEA och deras kunder har upplevt en rad fördelar i och med den nya mätarlösningen, säger David Karlsson: “Så snart en mätare har driftsatts, använder vi mätaren för fakturering och på så sätt finns det ingen fördröjning för kunderna.” Eftersom de nya mätarna visar timförbrukningen istället för den dagliga förbrukningen, blir det även enklare för ÅEAs kunder att hålla kolla på deras energiförbrukning. 

Men de främsta fördelarna är möjligheterna som följer med mer frekventa data. I och med data från elnätet, kan ÅEA fakturera kunderna mer korrekt och de får en djupare insikt i distributionsnätet gällande elkvalitet, spänningskvalitetsprofiler osv. vilket i sin tur resulterar i noggrannare diagnostik, fokuserad felsökning och riktade investeringar.

Faktabaserad service
När en kund tidigare ringde till ÅEA gällande ett försörjningsproblem, var bolaget ofta tvunget att skicka någon till kundens hus, även om problemet i flera fall visade sig vara en enkel säkring som behövde bytas. Med det nya systemet har man drastiskt kunnat minska dessa onödiga, kostsamma och tidskrävande servicebesök. 

När en kund ringer idag, kan ÅEA både utvärdera behovet av ett servicebesök och bättre informera kunden om vad som ska göras. David Karlsson förklarar: “Värdet av att ha mer frekventa data är den ökade kunskap vi får och det är tack vare den som vi kan ha vettigare konversationer med våra kunder när de ringer. Konversationerna vi har nu är baserade på fakta.”
Detsamma gäller för att få en snabb och fullständig översikt efter att stormar nått Åland. Att kunna få en fullständig översikt i kontrollrummet, över alla mätare i elnätet, underlättar riktade åtgärder efter stormen. David Karlsson kallar det en mer intelligent process för eliminering.

Det nya och mer avancerade systemet gör det även möjligt för ÅEA att stänga av elektriciteten till kunderna på distans, t.ex. vid händelse av effektkvalitetsfrågor eller försenade betalningar, vilket innebär en stor fördel. Tidigare kunde det ta flera timmar när man fysiskt behövde ta sig till kunden

“Värdet av att ha mer frekventa data är den ökade kunskap vi får och det är tack vare den som vi kan ha vettigare konversationer med våra kunder när de ringer. Konversationerna vi har nu är baserade på fakta.”

-  David Karlsson, VD, ÅEA.
Smidig integration av förnybara energikällor
Under de senaste åren har intresset för förnybara energikällor och mikroproduktion ökat bland ÅEAs kunder. Företaget förväntar sig att prosumenter blir en viktig del av elmarknaden inom den nordiska regionen i framtiden, vilket ställer nya krav på elnätet. 

Detta var en viktig faktor för företaget vid valet av mätarlösningen, säger David Karlsson “Vi köpte alla nya mätare med funktionen att kunna mäta förbrukningen och hantera produktionen. Om en kund med solpaneler producerar mer el än han behöver, går elen tillbaka till elnätet och vi betalar kunden för överskottet.”
Detta säkerställer rättvisa och lägre elräkningar för kunden och gör solpaneler mer attraktiva, vilket gynnar miljön. 

ÅEA kan även se om en kund har installerat solpaneler utan att ha informerat företaget. Detta är värdefull kunskap eftersom företaget måste veta den exakta produktionsmängden och -platsen i elnätet. Ännu viktigare är dock säkerhetsfrågan om ÅEA inte kan gå ut till kunderna och kontrollera om panelerna är korrekt installerade, vilket kan äventyra säkerheten för de personer som arbetar med elnätet, t.ex. i samband med ett strömavbrott.

I framtiden kommer ÅEAs fokus fortsättningsvis att ligga på värdet av data, säger David Karlsson.

“För oss handlar det om att få ut det mesta av de data som vi har. Framöver kommer vi att försöka använda oss av timvärden för elnätsuträkningar. Detta gör det möjligt för oss att göra mer exakta uppskattningar istället för att bygga vårt elnät baserat på antaganden. Antagande är en sak – kunskap är något helt annat”.

-  David Karlsson, VD, ÅEA.

Om fallet:

Omfattande Omnia Smart Grid-system, inklusive:

• 15 500 smarta mätare
• Trådlös kommunikationsinfrastruktur
• Hanteringssystem för mätdata

Tidsram: 2014-2018