Vatten
Smart mätning
Internet of things (IoT)

Frigör den fulla potentialen

Trådlös kommunikation för smart mätning

En ny verklighet för smart mätning

Glöm tiden då smarta mätsystem endast användes i faktureringssyfte. Idag erbjuder smarta mätsystem flera olika tjänster som är fördelaktiga både för bolaget och för slutanvändaren. 

Dessa tjänster har förändrat kraven för hur data extraheras från mätarna, samt de tekniska kraven för dessa system. Nuförtiden är det viktigt med robusthet och tillförlitlighet när det gäller att säkerställa datakvalitet och att stödja den ökande mätarpopulationen. 

Med den förväntade utvecklingen av anslutna enheter, bör den trådlösa kommunikationen för insamling av smarta mätdata vara noggrant utformad - så att den matchar både dagens och framtidens behov.

Bolag kan nyttja flera olika alternativ vid utformning av en smart mätningsinfrastruktur. Eftersom det inte finns någon lösning som lämpar sig för alla behov, presenterar de en kompromiss mellan önskade funktioner och oönskade konsekvenser.
  
Ladda ned vitboken och läs mer om fördelar och nackdelar med några av de mest lämpliga metoderna för utformning av morgondagens smarta mätningsinfrastruktur.

Anslutningsmöjligheter i Internet of Things (IoT)

Idag är många föremål i vår vardag anslutna till internet; IoT-paradigmen har blivit verklighet. Smart mätning ses ofta som en drivkraft när det gäller att förverkliga IoT., Men på vilket sätt matchar utvecklingen inom smart mätning, utvecklingen inom IoT och trådlös kommunikation i allmänhet? 
 
Detta är en viktig fråga, eftersom IoT skapar helt nya utmaningar för anslutning och kommunikationsteknik. Ladda ned vitboken och läs mer.

Potentialen med dataanalyser

Bolagen levererar inte enbart en källa, utan även en rad olika tjänster som alla är baserade på insamlade data från mätare ute på fältet. Med hjälp av detaljerade analyser, kan bolagen använda data för att minska produktions- och distributionskostnader samt förbättra kundservicen och tillhandahålla konsulthjälp för energioptimering. Detaljerade data kräver dock robust och tillförlitlig kommunikation, vilket är en viktig faktor både vid utformningen och utvecklingen av ett smart mätsystem. Läs mer om detta i vitboken.