Vatten
Noggrannhet
Tryckstyrning
Intelligenta larm
Vattenförlust

Postat den 21 november 2018 av Allan Nielsen

Vad är värdet av dina mätdata?

Data är en snackis år 2018 och kommer att fortsätta vara det flera år framöver. I och med att Facebook skapar rubriker gällande deras hantering av användardata och i samband med att den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) har trätt i kraft i Europa har det blivit tydligt att detta intensiva fokus härrör från det faktum att data är oerhört kraftfulla. Så, vad kan du göra med dina smarta mätdata och vad är de värda?

 

Vissa av fördelarna med dagens smarta vattenmätningsteknik är omedelbart uppenbara, såsom att ta farväl av manuella avläsningar. Med det som inte är lika uppenbart vid första anblick är den inverkan som mer frekventa mätdata har på ett bolags slutresultat.

Detta är ett enormt värde i data. Men data är endast användbara när du använder dem. Smarta mätare producerar en mängd data, ofta mer än många bolag vet hur de ska hantera. Hur ska du räkna ut det värde som mätdata kan medföra för att motivera investeringen?

Sammanställning av data till grafik

Visualisering är ett sätt att utnyttja sammanställda data.

Prioritera och kvantifiera

I första hand måste du tänka på de unika utmatningarna som du står inför. Är upptäckt av eventuella läckage den viktigaste frågan för dig eller är du mer fokuserad på att minska antalet fältbesök du utför? Kanske är din primära målsättning att uppnå enkel och effektiv mätaravläsning med minimal administration.

Utvärdera sedan det värde som data skulle ge varje område. Genom att bryta ner varje komponent kan du beräkna och kvantifiera den ekonomiska potentialen av automatisk mätaravläsning i det enskilda området. Ta i beaktande:

- Hur mycket kostar ett fältbesök egentligen?

- Hur mycket vatten förlorar du i och med läckage?

- Vilken inverkan skulle arbete med idealtryck ha på livslängden av ditt distributionsnät?

Svaren på dessa frågor kan ge dig en överblick över hur mycket ditt bolag skulle spara på enklare mätaravläsning och mer frekventa data. Med andra ord: vad är dina data egentligen värda för dig?

De goda nyheterna är att de data som smarta mätare producerar, gör det möjligt för dig att använda dina resultat som riktmärken så att du kan kvantifiera exakt hur mycket resurser och pengar du sparar. Vi kommer nu att bryta ner sex sätt att generera värde från de data som ditt nätverk av smarta mätare producerar.

Data kan ge dig en fullständig översikt över ditt distributionsnät, samt en översikt över indelade distrikt.

Sex sätt att utvinna värde från smarta mätdata

1) Förbättrad noggrannhet och ökad datakvalitet
Med exakt precision genom hela sin livslängd, säkerställer smarta ultraljudsmätare noggrann datakvalitet och korrekt fakturering för dina kunder, vilket skyddar och potentiellt ökar dina intäkter.

2) Mer effektiv mätaravläsning
Du kan sluta slösa tid och pengar på manuella avläsningar och avläsa hela ditt nätverk automatiskt från var du än är. Smart mätning kan reducera dina kostnader för administration och personal samtidigt som det eliminerar risken för manuella fel. Följaktligen kommer du att kunna uträtta mer snabbare och med färre resurser.

3) Minimerad vattenförlust
Smarta mätare ger dig kraften att snabbt upptäcka och lokalisera läckage och sprickor. Detta är nyckeln till att minska vattenförlust, samtidigt som du minimerar besvär för dina kunder. De regelbundna data som du har åtkomst till, i kombination med den hängivna läckage- och sprickövervakningen samt larmen i mätarna ger dig möjligheten att avsevärt minska vattenförlusten genom hela ditt nätverk. Frekventa data gör det även möjligt för dig att skapa dagliga eller timbaserade vattenbalanseringar och dela upp den vattenvolym som lämnar bolaget i mindre delar för att göra jämförelser med den faktiska förbrukningen.

4) Förbättrad kundservice och engagemang
Med mer frekventa data direkt från nätverket kommer du att kunna begränsa antalet servicebesök för att lösa problem eller utreda avvikelser eftersom aktuella och uppdaterade mätdata redan finns tillgängliga hos bolaget. Eftersom du har detaljerad kunskap om tillståndet i ditt distributionsnät kan du tillhandahålla bättre och snabbare service åt kunder som kontaktar dig för hjälp. Det gör det dessutom möjligt för allmännyttiga bolag att erbjuda mer avancerade tjänster till sina kunder, bland annat genom att ge kunderna inblick i sin förbrukning så att de kan förändra den.

5) Optimerat nätverkstryck
Med kontinuerlig övervakning av trycket i ditt distributionsnät kan du justera trycket så att det varken är för högt eller för lågt och därmed säkerställa en optimal bekvämlighet för kunderna. Bättre tryckoptimering och styrning minskar också antalet läckage och den totala läckagevolymen i ditt nätverk och gör att du får en lägre energiförbrukning från dina pumpar. Dessutom möjliggör frekventa givardata snabbare upptäckt av skadliga tryckstötar som påfrestar dina rör och minskar livslängden i ditt nätverk.

6) Få omedelbara meddelanden om avvikelser
Omedelbara meddelanden och larm från mätarna i nätverket om oväntade händelser som läckage, sprickor, manipuleringsförsök eller returflöde gör det möjligt för dig att snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra intäktsförlust och skydda både nätverket och dina kunder. Du kan även lägga till andra smarta enheter till ditt distributionsnät, såsom givare som kan tillhandahålla detaljerade data om andra parametrar såsom vattenkvalitet.

Låt siffrorna tala

Kamstrup har utvecklat ett onlineverktyg som gör det enklare för dig att dela upp ditt affärsfall för automatiserad mätaravläsning. Genom att välja fokusområde(n) för ditt bolag och använda fakta och siffror från ditt dagliga arbete kan du få en uppfattning om det potentiella värdet ditt bolag skulle kunna spara.

Läs mer på kamstrup.com/Lets-talk-about


Skribent