Vatten
Smart mätning
Vattenförlust
Vattenförlust

Världens bästa vatten går till spillo

Allt för många liter når aldrig fram till kranen

Vi förlorar 500 miljoner liter dricksvatten – varje dag!

I Sverige har vi ett av världens bästa dricksvatten. Men alldeles för mycket av det rena vattnet går idag förlorat

Sveriges 1750 vattenverk levererar 900 miljarder liter rent dricksvatten om året. Men siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 20–25 procent av vattenproduktionen aldrig när fram till konsumenternas vattenkranar.

Försiktigt beräknat utgör vattenförlusten alltså 180 miljarder liter per år – eller 500 miljoner liter per dag. Det är en betydligt högre nivå på vattenförlust än man accepterar i grannländer som Danmark, Tyskland och Nederländerna där förlusten är mindre än 10 procent.

Vattenförluster orsakas främst av tysta underjordiska läckage i distributionsnätet som inte är omedelbart synliga. Men med hjälp av smart vattenmätning kan de bli det, även i ett omfattande och gammalt ledningsnät. Och det utan att det behöver bli en dyr och oöverskådlig affär. 

Med smart vattenmätning får man frekventa data som kan användas för att kartlägga var läckorna finns och hur vattenresurserna används. 

Intelligent mätning är det första steget i att göra distributionsnätet transparent så att vattenverk alltid har uppdaterad kunskap om förbrukning, tryck och vattenförlust m.m. Bekämpa vattenförluster med hjälp av smarta vattenmätare du också!

Vattenguiden

Tips för dig som granskar vattensituationen i din kommun 

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige under våren och sommaren. Samtidigt når cirka 25 procent av det producerade dricksvattnet aldrig konsumenternas kranar, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Här är några användbara tips för dig som är journalist eller vill veta mer om vattensituationen i din kommun.

Få din vattenförlust under kontroll

Med intelligent vattenmätning får vattenverket tydliga fördelar som noggrann och stabil avläsning, men även ett antal andra, inte lika uppenbara, men ändå attraktiva fördelar. Man kan kartlägga läckagens omfattning och var de finns.

Endast 13 procent använder värdefull data

Du kan inte optimera det du inte mäter! 

Det finns en stor, orealiserad potential för intelligent mätning i Sverige. Faktum är att färre än vart åttonde vattenverk utnyttjar den fulla potentialen i smart mätning. Det visar en undersökning som vi gjort bland vattenverk i Sverige Mätdata är kunskap! Bara med detaljerad information om tillståndet och flödet i ditt nätverk kan du utvärdera dess effekt och få reda på vilka parametrar du behöver justera.

Innovativ ultraljudsmätning

Ledande inom precision, intelligenta larm och lång livslängd. Dessa är bara några av de ultramånga fördelarna med ultraljudsmätning.