Elektricitet
Nätverksinfrastruktur
Energieffektivitet

Mät en ny värld

Tillsammans bygger vi framtidens energisystem

Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. En förutsättning för att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar kraften från förnybara källor är att vi blir bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Vi behöver full överblick på var energin produceras, hur den lagras och när den konsumeras. Som en av Nordens ledande partners inom energimätning och analys utvecklar vi verktygen i nära samverkan med framsynta elnätsägare och andra innovativa energiföretag.

Nyheter från en framtid med effektbrist

Sveriges effektbrist orsakar huvudvärk bland beslutsfattare och tvingar företagen att revidera sina tillväxtstrategier. Hur kan något sådant hända i ett av de mest moderna och utvecklade samhällena på jorden?

Denna filmen visar en fiktiv nyhetssändning, i en framtid där effektrapporter är en del av vardagen. Filmen hade premiär på Almedalsveckan 2019.

Debatt på Almedalsveckan om effektbrist drog fullt hus

Under titlen ”Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt – kan vi använda energin smartare?” diskuterade Kamstrup AB’s vd Patrik Nilsson orsaker och möjliga lösningar med Robert Andrén (Energimyndigheten), Pernilla Winnhed (Energiföretagen), Alf Engqvist (Göteborg Energi) och Marie Fossum Strannegård (EY)

Ny EU-dom hotar ramavtalen för energiteknik

Ramavtalens nya utformning har inneburit att kostnaden för anskaffning av teknik och tjänster minskat avsevärt. En ny dom i EU-domstolen kan dock tvinga försörjningssektorn att se över användningen av ramavtal.