Vatten
Distributionsnät
Tryckgivare
Vattenförlust

Utförlig kunskap om ditt nätverk

Kamstrup introducerar en ny lösning för övervakning av flöde och tryck i distributionsnätet

Kamstrups senaste lösning för smart mätning består av tre nya produkter som öppnar för nya möjligheter att samla in och bearbeta data om förbrukning, tryck och vattenförlust i distributionsnätet:
 
En ny tryckgivare, en ny lösning för områdesmätning och en betydande uppdatering av det populära mätaravläsningssystemet READy med nya redskap för databehandling och analys.

Med denna nya lösning för smart mätning kan kommunalägda bolag fokusera sin felsökning och vidta åtgärder där behovet är som störst.
 
Läckor upptäcks snabbare, vattenslöseriet minimeras och trycket kan optimeras för att garantera kundnöjdhet, minimera energiförbrukningen och sänka antalet brott.

Områdesmätning

MAG8000

Kamstrups nya lösning för områdesmätning ger kommunalägda vattenbolag möjlighet att dela upp sitt distributionsnät och således målinrikta sin felsökning. 
 
Vidare skapar lösningen den idealiska grunden för analys av såväl vattenförlust som nattförbrukning. Lösningen består av en MAG8000 vattenmätare, ansluten till en kommunikationsenhet READy Gateway.

READy Manager

Kamstrup har uppgraderat det populära mätaravläsningssystemet READy och det tillhörande programmet för dataanalys och visualisering, READy Manager. Uppgraderingen ger vattenbolag möjlighet att maximera dataanvändningen och fokusera sina ansträngningar där behovet och nyttan är som störst. 
 
Bland annat får du tillgång till: 
• kännedom om mängden slösat vatten
• övervakning av tryck och tryckstötar
• visualisering av förbrukning i kombination med larm
• prioritetsavläsningar var 5:e minut av upp till 50 mätare
• geografisk översikt över nätverket och mätarna via inbyggd Google map

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6