Elektricitet
SaaS
Outsourcing
Allmännyttiga tjänster

Postat den 4 oktober 2018 av Michael La Cour

Outsourcing ger kraft till elleverantörerna och tid att utveckla verksamheten

Många eldistributörer ser över sina verksamheter i syfte att fokusera på att utveckla sina affärsmodeller och lägga till nya tjänster.
Prenumerationsbaserade lösningar är effektiva.
Det finns för närvarande en tydlig trend mot att gå över till ”As a Service”-lösningar inom elbranschen. Det har sin förklaring i att eldistributörerna söker enkla, effektiva och tidsbesparande lösningar för att bli mer konkurrenskraftiga. ”As a service”-konceptet är i grunden ett abonnemangsbaserat paket som de populära streamingtjänsterna Netflix eller Spotify. Användare har tillgång till vad de behöver när de behöver det, och tjänsteleverantören tar hand om allt annat.


Tre huvudorsaker
Allt fler eldistributörer ser nyttan att prenumerera på nyckelfärdiga data i stället för att själv äga systemen. Detta märks tydligast inom system som är komplexa och inom områden som kännetecknas av snabb teknisk utveckling samt ett behov av högspecialiserad kunskap och kompetens.
 
En omfattande undersökning som nyligen gjordes bland svenska eldistributörer visade att upp till 25% har beslutat att helt eller delvis hyra in system från leverantörer medan ytterligare 25% fortfarande överväger sina möjligheter. Undersökningar visade också tre huvudorsaker till förändringen, vilket är i linje med det vi hör från leverantörer över hela världen:
 

Det kan vara värt att överväga om konceptet "As a service" egentligen inte handlar om att tappa kontrollen över det du har idag, utan mer om att ta kontrollen över din framtid.


Släpp kontrollen och ta kontrollen om framtiden 
Trots betydande fördelar är vissa leverantörer fortfarande tveksamma till att utlokalisera systemoperationen. Många av dem säger att förlusten av kontroll är den främsta orsaken till deras tvekan. Att hålla fast vid det traditionella tillvägagångssättet kan så småningom bli ett hinder för ett bolags fortsatta förmåga att betjäna sina kunder och vidareutveckla sin verksamhet, så det kan vara värt att överväga om konceptet "As a service" egentligen inte handlar om att tappa kontrollen över det du har idag, utan mer om att ta kontrollen över din framtid.


Orsak 1: Tech-störningar
Att säkerställa att systemen är uppdaterade – för att inte tala om säkra och kompatibla – är en utmaning för många eldistributörer. Särskilt mindre eldistributörer kanske inte har de nödvändiga resurserna eller den egna kompetensen. Tjänsteleverantören som tar ansvar för hårdvara, systemuppgraderingar, underhåll och överrensstämmelse med lagstiftningen, inklusive GDPR. Att köpa tillgång till ett system som redan är upprättat gör det både enkelt och snabbt att komma igång.
 

 

Orsak 2: Fokusera på kärnverksamheten
Flera eldistributörer svarade att hyra av tjänst frigör resurser som de kan använda för att fokusera på sin kärnverksamhet, att hålla sina elnät i gott skick och kunna leverera el och service samt nya tjänster till sina kunder. Eldistributörerna kan på så sätt säkerställa att man får tillgång till den senaste tekniken och kunskapen. Och ”As a service” levereras i en mängd olika versioner, så att eldistributörerna bara kan köpa vad de behöver. Därefter kan ytterligare lager läggas till för att få ännu mer värde ur deras data.
 

 

Orsak 3: Kostnad är nyckeln
TCO (Total Cost of Ownership) för en utlokaliserad systemlösning blir vanligtvis lägre än om en eldistributör köper och underhåller maskinvara själva. Detta beror på de ekonomiska skalfördelar som en större tjänsteleverantör drar nytta av. Våra tjänster ger fullständig insyn i kostnaderna som finns i en abonnemangsbaserad tjänst.

Skribent