Elektricitet
Lagstiftning

Postat den 3 februari 2019 av Patrik Nilsson

Ny EU-dom hotar ramavtalen för energiteknik

Ramavtalens nya utformning har inneburit att kostnaden för anskaffning av teknik och tjänster minskat avsevärt. En ny dom i EU-domstolen kan dock tvinga försörjningssektorn att se över användningen av ramavtal.
EU domstolen har fått ta ställning till ett mål som har sin början i Italien. Målet handlar om hur ramavtal ska utformas och användas på den inre marknaden under de gemensamma reglerna för offentlig upphandling inom EU. Överklagande part hävdar att ramavtal måste specificera vilken volym som ska köpas och under vilken period samt vilka som omfattas av avtalet. Domskälen talar om att rådande ordning inte är transparent och anser att ramavtalen som vi använder dem idag inte ger aktörerna tillräckligt skydd och hotar att sätta konkurrensen ur spel. 

Det här förändrar villkoren för hur man använder ramavtalen. Eftersom det är rådande lag som tolkas av domstolen så gäller denna tolkning från den 18 december 2018. 

Inom Kamstrup bedömer vi att inköpscentraler sannolikt kommer att bli tvungna att specificera kvantiteter som ska köpas genom avtalen och när kvoten är fylld så uppstår ett problem – avtalet kan inte längre användas. Det betyder att ingen köpare som använder ramavtal kommer att kunna veta om det finns utrymme i ramavtalen för köpet. Resultatet blir att alla måste se om sina hus och sina försörjningskanaler lokalt eftersom nationella ramavtal innehåller en stor risk. 

Energiföretagen kommer sannolikt att behöva se över sina möjligheter att använda de ramavtal som finns och hitta nya sätt att upphandla och köpa den teknik eller tjänst de behöver.

Energiföretagen kommer sannolikt att behöva se över sina möjligheter att använda de ramavtal som finns och hitta nya sätt att upphandla och köpa den teknik eller tjänst de behöver. Det blir ytterligare en utmaning som energibranschen måste hantera och ytterligare en kostnad som måste bäras av både köpare och säljare.

Hur ser du på ramavtalets framtid?


Skribent


Relaterade blogginlägg