Elektricitet
Energieffektivitet

Postat den 11 april 2019 av Patrik Nilsson

Så skapar vi balans i elsystemet när kraften blir förnybar

Förnybara källor blir en allt större del i energimixen. Mätdata blir den viktigaste valutan på den nya energimarknaden.
Förnybar el från sol, vind och vatten växer snabbt i hela världen. Men i både Sverige och resten av Europa krävs flexibilitet för att kunna leverera el när kunderna behöver. Ett framtida förnybart system kommer att bygga på flera olika energikällor, ekonomisk styrning av konsumtionen, transmissionsledningar runt världen och olika former av lager. 


Att ständigt ha balans i elsystemet är nödvändigt. Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten skriver i en krönika i tidningen ETC den 11 februari att det inte behöver bli svårt att skapa denna balans.

”Elmarknaden är konstruerad för att se till just det, och de ekonomiska drivkrafterna för att klara det är starka. När det blir ett problem kommer elmarknadens regler se till att man tjänar pengar på el-överföring, prisstyrd efterfrågan och batterier. Man kan ersätta, eller till och med producera bränslen när elen är billig, och bygga ut så mycket förnybara elverk att man klarar balansen även när produktionen är låg.” 

”Elmarknaden är konstruerad för att se till just det, och de ekonomiska drivkrafterna för att klara det är starka. När det blir ett problem kommer elmarknadens regler se till att man tjänar pengar på el-överföring, prisstyrd efterfrågan och batterier. Man kan ersätta, eller till och med producera bränslen när elen är billig, och bygga ut så mycket förnybara elverk att man klarar balansen även när produktionen är låg.”

För att en effektmarknad ska kunna fungera krävs en snabbare och mer exakt energimätning och en stabil och säker uppsamling av mätdata. Här har vi på Kamstrup en nyckelroll. Att hjälpa våra kunder att hantera mängden data på ett säkert sätt för att möta konsumenternas snabbt föränderliga vanor och behov är vår huvuduppgift i omställningen till ett hållbart framtida energisystem.


Skribent


Relaterade blogginlägg