Vatten
Digitalisering

Postat den 28 februari 2019 av Patrik Nilsson

Öka kundnöjdheten genom att ta vara på de digitala möjligheterna

Proaktivitet är en viktig framgångsfaktor för elnätsföretagen att vinna kundens hjärta, men kräver djupare insikt kundens vanor och behov. Snabbare mätdata och analys ger svaren.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning 2018 stärker bilden av att fler energikonsumenter efterfrågar tjänster som gör det möjligt att tillämpa en hållbar livsstil. Den befäster också de senaste årens trender, där det inte är själva produkten som driver kundnöjdhet utan hur produkten är paketerad, vilken service kunden får och hur proaktivt bolaget är i kontakten med kund.

Just proaktiviteten är det område där elnätsbolagen över lag får sämst betyg av kunderna. Kunderna förväntar sig att energiföretagen ska vara en aktiv part för att lösa de framtida energiutmaningarna. Det kan energiföretagen bara vara om de också vet hur kunderna använder energi.

På Kamstrup ser vi och våra kunder dagligen de effekter som digital mätning och analys innebär. Tillsammans utvecklar vi lösningarna för att skapa den kunskap om elanvändningen som våra kunder behöver - smarta nät ger nöjda kunder!

Fem starka konsumenttrender:

·        Energibolagens tjänster är idag en hygienfaktor. Energi är också en generisk tjänst, därför gäller det att bolagen fokuserar på kundupplevelsen och att skapa ett mervärde med hjälp av kringtjänster.

·        Dagens konsumenter är digitala, sociala och otåliga. Tiden då man accepterade att sitta i långa telefonköer är förbi. Nu gäller det att möta kunden digitalt, oavsett vilken kanal han eller hon föredrar.

·        Intresset för att själv producera el har ökat drastiskt jämfört med 2017. Förändringen är tydligast bland privatkunder.

·        Precis som föregående år har samhällsengagemang och stark miljöprofil stor påverkan på kundnöjdheten.

·        Årets undersökning visar även ökade förväntningar på energibranschen som helhet. Högre elpriser, ökade förväntningar och ett större miljöengagemang öppnar upp för en starkare kundrelation i framtiden.


På Kamstrup ser vi och våra kunder dagligen de effekter som digital mätning och analys innebär. Tillsammans utvecklar vi lösningarna för att skapa den kunskap om elanvändningen som våra kunder behöver - smarta nät ger nöjda kunder!

Tre framgångsfaktorer för att öka kundnöjdheten:

·        Engagemang. Omsorg om samhället och miljön skapar möjlighet att särskilja sig från konkurrenterna.

·        Proaktivitet. Energibolag som sätter sig in i konsumentens snabbt föränderliga vanor har större möjlighet att svara upp mot behoven.

·        Kommunikation. De energibolag som är duktiga på dialog och att snabbt hjälpa sina kunder uppnår högre kundnöjdhet.

Håller du med? Dela gärna dina åsikter i kommentarfältet nedan.

Skribent


Relaterade blogginlägg