Elektricitet
Hållbarhet

Postat den 17 februari 2019 av Patrik Nilsson

Så får energiföretagen råd att investera

Att betala för funktionen istället för produkten kan ge energibolagen en möjlighet att investera för att klara omställningen.

Vi på Kamstrup måste hitta nya affärsmodeller tillsammans med våra kunder för att möjliggöra de investeringar som krävs för att klara energiomställningen. Osäkerheten om vad som händer på marknaden är stor och ingen kan veta vilka lösningar som kommer att krävas i framtiden.

En tänkbar lösning är att kunderna betalar för funktionen och vi som leverantör tar ett långsiktigt ansvar för produkten. Den blocköverskridande energiöverenskommelsen som träffades 2016 kräver ett robust energisystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. För energibolagen innebär det mycket stora investeringar i el-, fjärrvärme och vattennäten.

Här måste energiföretagen och leverantörerna hitta nya sätt att göra affärer. Det är rimligt att leverantören tar ansvar för sina produkter över tid, särskilt när utvecklingen är turbulent och osäker. Och om man arbetar tillsammans så kan man reducera osäkerheterna och minska risken för att hamna i ett besvärligt läge.

Vi på Kamstrup och andra leverantörer måste bli mer cirkulära i våra affärer och ta hand om de produkter vi en gång levererat. Men det kräver i sin tur andra affärsmodeller. Istället för att betala för produkten kan man tänka sig att energibolagen istället betalar för funktionen som produkten utför.

Långsiktigt produktansvar möjliggör inkrementella förbättringar

En stor fördel med att anamma ett cirkulärt sätt att göra affärer är att man inte behöver ta alla utvecklingssteg på en gång. Man kan göra inkrementella förbättringar som ändå bär mot målen 2035. Det är sannolikt ett av de få sätten att säkerställa att investeringar idag också kan användas imorgon som ett steg mot en hållbar och effektiv energiframtid. Marknaden är i stort behov av nytänkande för att finansiera de lösningar som kommer att krävas i energiomställningen. Energiföretagen vill ha säkra, dynamiska, öppna och kostnadseffektiva system. Vi på Kamstrup är redo att möta det behovet.

En stor fördel med att anamma ett cirkulärt sätt att göra affärer är att man inte behöver ta alla utvecklingssteg på en gång.


Skribent


Relaterade blogginlägg