Vatten
Noggrannhet
Läckagedetektering

Postat den 14 mars 2022 av Sune Dupont

De fyra främsta tipsen för att verifiera ett läckage i ditt försörjningsområde

Lär dig mer om att verifiera potentiella läckage med överlägsen noggrannhet och precision.

Tack vare de tekniska framsteg som har gjort det möjligt att utveckla smarta mätare med inbyggd akustisk läckagedetektering, kan vi nu förse VA-organisationer med de verktyg som behövs för att göra läckagesökningen snabbare, enklare och mer effektiv. När smarta vattenmätare installeras i ett försörjningsområde gör den akustiska läckagedetekteringen och det innovativa analysverktyget det möjligt att visualisera och filtrera brusdata, vilket gör det enklare att identifiera högriskinstallationer.

Vår programvara Leak Detector har förmågan att uppmärksamma dig på de mest "intressanta" mätarna i ditt försörjningsområde. Det innebär att du kan se vilka mätare som har detekterat oregelbundna brusnivåer och som då utgör den högsta risken för läckage. Med hjälp av den avancerade tekniken kan VA-orgnisationer nu reagera på läckage mycket snabbare än tidigare, vilket sparar tid, resurser och viktigast av allt - vatten!

Trots alla de fördelar som avancerad akustisk läckagedetektering kan tillhandahålla, behöver du fortfarande verifiera de potentiella läckage som du har identifierat i ditt försörjningsområde med hjälp av programvaran. Detta kan vara utmanande eftersom det inte alltid är tydligt hur man ska gå till väga för att genomföra verifieringsprocessen. Var ska du påbörja din verifiering? Vilka verktyg ska du använda? Hur uppnår du det mest exakta resultatet?

Om dessa frågor låter bekanta har du kommit rätt. Läs vidare för att ta reda på våra fyra främsta tips för att verifiera ett läckage i ditt försörjningsområde.

1. Var ska du börja din utredning av förhöjda brusdata?

Det finns många platser där du kan påbörja din utredning av brusdata men alla kommer inte att ge dig det bästa resultatet.

Ett bra sätt är att börja vid en trottoarventil och använda en lyssningsstav för att lyssna efter läckage. Detta kan dock vara knepigt när man ska verifiera brus som detekterats av vattenmätaren, eftersom mätaren ofta är placerad på långt avstånd från trottoarventilen. Därför är det inte alltid möjligt att höra de brusljud som mätaren detekterar, eftersom det kan finnas många saker som stör ljudet och en lång dämpningsväg som gör det svårt att höra ett potentiellt läckage.

Om du inte kan höra bruset vid avstängningsventilen, bör du genomföra din utredning så nära vattenmätaren som möjligt – en vattenkran utomhus kan vara en bra utgångspunkt, eftersom rören vanligtvis är anslutna till vattenmätaren. Dock rekommenderas det att man börjar utredningen direkt vid installationen.

2. Skapa de ideala förutsättningarna för läckageverifiering

Det är vanligt att mätarna installeras inuti bostäderna och detta innebär att de ofta är placerade nära omgivande ljudkällor. Omgivande ljud kan medföra störningar i samband med läckageverifieringen och leda till felaktiga avläsningar. Därför är det nödvändigt att kontrollera system och apparater i omgivningen som kan skapa störande ljud. Använd följande checklista för att skapa de ideala förutsättningarna för läckageverifiering:

  • Stäng av pumpar
  • Stäng av försörjningen av fjärrvärme
  • Se till att apparater som diskmaskiner, tvättmaskiner eller liknande är avstängda

3. Verifiera läckaget

När du har hittat den perfekta platsen att genomföra din utredning på och kontrollerat om det finns några omgivande ljudkällor, måste du komma så nära mätaren som möjligt och använda en lyssningstav för att påbörja läckageverifieringsprocessen.

Efter att du har granskat potentiellt brus med en lyssningsstav, kan du misstänka ett läckage. För att verifiera läckaget måste du stänga ventilen i servisledningen och kontrollera om det fortfarande förekommer brus. Om bruset upphör, kan du misstänka ett läckage i servisledningen mellan trottoarventilen och mätaren.

4. Det ultimata verifieringstestet

Det är ett utmärkt sätt att använda en lyssningsstav när du genomför din läckageverifiering, men det är inte en garanti för att du ska få korrekt resultat; fel kan fortfarande uppstå.

För att vara helt säker är det bra att använda en tillfällig tryckmätare för att verifiera ett läckage. Denna metod ger dig bättre kontroll och precision under verifieringsprocessen.

  1. Byt ut vattenmätaren mot en tillfällig tryckmätare
  2. Öppna avstängningsventilen för att se trycknivån
  3. Stäng avstängningsventilen och kontrollera avseende tryckfall
  4. Om trycket faller betyder det vanligtvis att det finns ett läckage

För att det sista steget ska fungera, måste trottoarventilen vara fullständigt funktionell.


Skribent


Relaterade blogginlägg