Vatten
Vattenförlust
Smart mätning
Hållbarhet

Postat den 12 mars 2019 av Martin Møller Værum

Gröna möjligheter med smart mätning – del 1

Tre sätt som gör att dagens teknik kan tillhandahålla bättre slutresultat och en hållbar framtid för vårt vatten
Bevarande och hållbarhet är på allas läppar i dag. Vattenförluster och en åldrande infrastruktur växer med tiden till stora bekymmer, därför bör vi göra mer än att bara prata om en hållbar framtid för vattnet. Det kräver åtgärder redan i dag. Alltför mycket vatten försvinner på vägen till kunderna eller förbrukas utan att mätas, vilket gör det svårt för de allmännyttiga bolagen att veta när och var de ska vidta åtgärder.

Intelligenta mätare
, fjärravläsning, och avancerad analys ger mer än noggrann och rättvis fakturering. Samtidigt som de bidrar till svarta siffror på nedersta raden och en optimerad verksamhet, förbättrade kundrelationer och tillgångsförvaltning ger de dessutom en triad av gröna möjligheter som att minska vattenförbrukningen, bekämpa vattenförluster och minska energiförbrukningen. 
I den här bloggserien vill vi göra en djupdykning i dessa gröna möjligheter med stor win-win-potential för att utforska vilka konkreta resultat som kan uppnås redan i dag för en ljus och hållbar vattenframtid. I den första delen kommer vi att titta närmare på rollen som kundernas medvetenhet spelar när det gäller att minska energiförbrukningen. 

 

Del I Minska vattenförbrukningen genom ökad medvetenhet 

I den första delen av bloggserien kommer vi att diskutera medvetenhetens betydelse för att minska slutkundens förbrukning. 

Minska vattenförbrukningen genom ökad medvetenhet

Framför allt innebär bevarandet av våra vattenresurser att vi behöver använda mindre av dem. Många länder kan i dag njuta av förmånen av att ha ett överflöd av vatten eller en säkrad vattenförsörjning. Men vi har alla fortfarande en roll att spela när det gäller att säkerställa en hållbar vattenförsörjning många år framöver genom att eliminera överdriven användning av vatten.

En avgörande faktor för att minska vattenförbrukningen är slutanvändarnas engagemang – men före det kommer medvetenheten. Detta är särskilt en utmaning i områden där kunderna debiteras baserat på enhetstaxor eftersom detta eliminerar sambandet mellan deras förbrukning och deras vattenräkning. Förutom att ge denna koppling, baseras förbrukningsbaserad fakturering på exakta mätningar från intelligenta vattenmätare som säkerställer att varje kund endast betalar för den exakta mängden vatten de har använt.
Med smarta mätningslösningar blir det till och med möjligt för vattenbolag att ge kunderna tillgång till sin egen förbrukningsdata. Detta stödjer en mer proaktiv dialog med kunderna och ger insikter som gör det möjligt för dem att ta ansvar för att förändra sitt förbrukningsbeteende – och följaktligen se resultatet på sin vattenräkning. Erfarenheterna visar tydligt att vattenförbrukningen minskar avsevärt när mätningar införs. 

En annan fördel med en mindre vattenförbrukning är den betydande processoptimeringen hos vattenbolaget. Om mindre mängder vatten behöver utvinnas och behandlas kan vattenbolag använda färre kemikalier såsom klor för att rengöra vattnet och mindre resurser som till exempel el. När ett vattenbolag känner till exakt hur mycket vatten som betalats för av kunderna jämfört med mängden vatten som har pumpats in i distributionsnätet, kan de samtidigt börja angripa sina vattenförluster.

 

Ett bostadsdistrikt med 156 uthyrda lägenheter minskade sin vattenförbrukning med 50 % efter individuella vattenmätare hade installerats.

Fallstudien 

50 % besparing med smart mätning

”Ett bostadsdistrikt med 156 uthyrda lägenheter minskade sin vattenförbrukning med 50 % efter individuella vattenmätare hade installeradts. I runda siffror sparar de 6 000 kubikmeter. I slutanalysen innebär detta att hyresgästerna tillgodogörs en besparing på cirka 300 000 DKK. Folk går från att inte bry sig till att ägna mer intresse åt förbrukningen och de blir mycket mer medvetna om att det kostar pengar varje gång man vrider på kranen. Det är rent konsumentbeteende.” Niels Munthe, energichef vid ALBOA bostadsförening.

Vill du veta mer om lösningarna som nämns i den här fallstudien?

Klicka här för att få mer information och kunskap om våra lösningar.

 


Skribent


Relaterade blogginlägg