Vatten
Energieffektivitet
Hållbarhet
Smart mätningslösning

Postat den 23 april 2019 av Martin Møller Værum

Gröna möjligheter med smart mätning – del 3

Tre sätt som gör att dagens teknik kan tillhandahålla bättre slutresultat och en hållbar framtid för vårt vatten
Tre sätt som gör att dagens teknik kan tillhandahålla bättre slutresultat och en hållbar framtid för vårt vatten
Bevarande och hållbarhet är på allas läppar i dag. Vattenförluster och en åldrande infrastruktur växer med tiden till stora bekymmer, därför bör vi göra mer än att bara prata om en hållbar framtid för vattnet. Det kräver åtgärder redan i dag. Alltför mycket vatten försvinner på vägen till kunderna eller förbrukas utan att mätas, vilket gör det svårt för de allmännyttiga bolagen att veta när och var de ska vidta åtgärder.

Intelligenta mätare
fjärravläsningoch avancerad analys ger mer än noggrann och rättvis fakturering. Samtidigt som de bidrar till svarta siffror på nedersta raden och en optimerad verksamhet, förbättrade kundrelationer och tillgångsförvaltning ger de dessutom ett flertal av gröna möjligheter som att minska vattenförbrukningen, bekämpa vattenförluster och minska energiförbrukningen. 
I den här bloggserien vill vi göra en djupdykning i dessa gröna möjligheter med stor win-win-potential för att utforska vilka konkreta resultat som kan uppnås redan i dag för en ljus och hållbar vattenframtid. I den första delen kommer vi att titta närmare på rollen som kundernas medvetenhet spelar när det gäller att minska energiförbrukningen. 


Del III Minska energiförbrukningen med tryckoptimering  

I denna tredje och sista del av vår serie om gröna möjligheter berör vi möjligheterna att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen genom att optimera trycket i ditt nätverk. 

Minska energiförbrukningen med tryckoptimering
När vattnet distribueras med ett tryck som är högre än det behöver vara blir pumparnas energiförbrukning också onödigt hög. Dessutom ökar det vattenförlusten till följd av läckage från sprickor i rören. Om trycket är för lågt vid försörjningspunkten kommer kunderna att uppleva ett otillräckligt vattentryck och det kommer också att öka risken för vatteninträngning från den omgivande miljön, vilket kan förorena dricksvattnet. 

Kontinuerlig övervakning av trycket i distributionsnätet gör det möjligt för vattenbolag att justera sin tillförsel efter den faktiska efterfrågan under dagen snarare än att basera den på trycket vid högbelastningstider. På så sätt kan de minska energiförbrukningen för sina pumpar avsevärt utan att ge avkall på den optimala bekvämligheten för sina kunder. 

Tryckstyrning leder till lägre energiförbrukning samt färre rörbrott, mindre påfrestning på rören, färre läckage, ökad bekvämlighet för kunderna och bättre vattenkvalitet.

Tryckoptimering minskar även antalet och volymen för läckage i distributionsnätet och möjliggör snabbare upptäckt av skadliga tryckstötar som belastar rören. Som en följd är tryckoptimering också mycket relevant för ett vattenbolags förvaltning av tillgångar, eftersom reparation och byte av bristfälligt fungerande rör är bland de mest kostnadstunga områdena för de flesta vattenbolag. Förutom materialkostnaden finns det också betydande kostnader förknippade med uppgrävning av gator, omdirigering av trafik och återupprättande av infrastruktur. 

Genom att sänka trycket och därigenom begränsa antalet tryckstötar kan ett vattenbolag förlänga livslängden på distributionsnätet. De äldsta rören är inte nödvändigtvis de som är i sämst skick. Det innebär att ju fler parametrar (till exempel rörens ålder, tryckeffekter, flödestemperatur osv.) som tas med i analysen av tillgångsförvaltningen, desto precisare blir bilden av distributionsnätets skick från bolaget ut till kunderna. Smart mätning gör många av dessa parametrar automatiskt tillgängliga så att vattenbolaget kan bedöma vilka delar av distributionsnätet som måste renoveras först och vilka investeringar som kan skjutas upp.

Fallstudien 
I den danska staden Skanderborg gav intelligent vattenmätning en energibesparing på 15 %. Datainsamling i realtid gav försörjningsbolaget en tydligare bild över vattenförbrukningen. Detta gjorde det möjligt att optimera tillförseln och minska energiförbrukningen och som en följd även minska koldioxidutsläppen. ”Totalt har vi kunnat minska energiförbrukningen med 15 procent vid vårt största vattenbolag. På en landsomfattande skala motsvarar den totala energibesparingen en medelstor dansk stad”, säger vd Jens Bastrup på Skanderborg Forsyningsvirksomhed.


Skribent


Relaterade blogginlägg