Vatten
Smart mätning
Hållbarhet

Postat den 1 april 2019 av Martin Møller Værum

Gröna möjligheter med smart mätning – del 2

Tre sätt som gör att dagens teknik kan tillhandahålla bättre slutresultat och en hållbar framtid för vårt vatten
Tre sätt som gör att dagens teknik kan tillhandahålla bättre slutresultat och en hållbar framtid för vårt vatten
Bevarande och hållbarhet är på allas läppar i dag. Vattenförluster och en åldrande infrastruktur växer med tiden till stora bekymmer, därför bör vi göra mer än att bara prata om en hållbar framtid för vattnet. Det kräver åtgärder redan i dag. Alltför mycket vatten försvinner på vägen till kunderna eller förbrukas utan att mätas, vilket gör det svårt för vattenbolagen att veta när och var de ska vidta åtgärder.

Intelligenta mätare,
 fjärravläsningoch avancerad analys ger större värde än endast noggrann och rättvis fakturering. Samtidigt som de bidrar till svarta siffror på nedersta raden och en optimerad verksamhet, förbättrade kundrelationer och tillgångsförvaltning ger de dessutom ett flertal gröna möjligheter som att minska vattenförbrukningen, bekämpa vattenförluster och minska energiförbrukningen. 
I den här bloggserien vill vi göra en djupdykning i dessa gröna möjligheter med stor win-win-potential för att utforska vilka konkreta resultat som kan uppnås redan i dag för en ljus och hållbar vattenframtid. I den första delen kommer vi att titta närmare på rollen som kundernas medvetenhet spelar när det gäller att minska energiförbrukningen. 

 

Del II Bekämpa vattenförluster med data 
I den andra delen av bloggserien kommer vi att titta närmare på möjligheterna att bekämpa vattenförlust och vattenförlust med smart mätning. 

Bekämpa vattenförluster med data
Vattenförluster är ett globalt problem som resulterar i stora volymer i vattenförlust. Det är också en daglig utmaning för de flesta vattenbolag på grund av omständigheter som ökad urbanisering, högre efterfrågan och åldrande distributionsnät. Området är komplicerat eftersom det finns många olika typer av vattenförlust som måste åtgärdas på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de kräver rätt kunskap vid rätt tidpunkt.

En hög volym av vattenförlust innebär inte bara förlorade intäkter och högre driftskostnader för vattenbolaget, det kan också leda till ökade kostnader för energiförbrukning och reparation av läckor. Smart mätning hjälper dig att identifiera och hantera olika typer av vattenförlust vilket gör den till ett effektivt verktyg för att spara vatten.


En av de faktorer som påverkar ett vattenbolags nivå av vattenförlust är därför noggrannheten av deras vattenmätare. En mekanisk mätare är ofta mindre noggrann än en ultraljudsmätare och dess noggrannhet minskar dessutom med tiden. Följaktligen förbrukas mer vatten än vad som faktureras. En ultraljudsmätare har inga rörliga delar och behåller sin höga noggrannhet under hela dess livslängd, vilket därför begränsar mängden ej fakturerad och ej uppmätt förbrukning. 
 
Noggrannheten i mätaravläsningsprocessen är en annan faktor som är avgörande för att bekämpa vattenförluster. Förutom att den är både tidskrävande och felbenägen sänker manuell mätaravläsning datakvaliteten för vattenbolaget, vilket gör det svårare för dem att förstå och arbeta med att minska sin vattenförlust. Fjärravläsning gör det däremot möjligt för vattenbolag att eliminera felaktiga avläsningar, tidskrävande uppföljningar och uppskattade beräkningar. 
 
Smarta mätare kan också skicka ut olika meddelanden och intelligenta larm som möjliggör effektiv upptäckt av oregelbundenheter som interna läckage, omvänt flöde, stöld eller andra sabotageförsök samt möjliggör detaljerad övervakning av till exempel vattentemperatur för att bättre kunna bedöma och förebygga läckage relaterade till frostskador.
Dessutom innebär frekventa data från automatisk mätaravläsning att vattenbolag kan upptäcka läckage i distributionsnätet genom att dagligen mäta vattenbalansen och dela upp vattenvolymen som lämnar bolaget i mindre delar och jämföra utvecklingen med den faktiska förbrukningen. De kommer också att få ett mycket bättre underlag för att utvärdera effekten av sina insatser. 
 
Fallstudie: staden Dexter i New Mexico 
Den amerikanska staden Dexter i New Mexico märkte en stor skillnad i sin operativa effektivitet efter att de installerat de nya vattenmätarna och mätaravläsningssystemet. Med det nya systemet för drive-by-avläsning pekas mätarnas platser ut på Google Maps och mätarna kan nu läsas av inom två till tre timmar. I Dexter såg man en ökning av mängden vatten som registrerades av vattenmätarna med ultraljudsmätning. Vid en jämförelse av förbrukningen i november 2015 med den i november 2016 hade de nya vattenmätarna registrerat 1,3 miljoner liter mer. När de nya mätarna hade installerats visade 40 till 50 procent av mätarna läckagelarm. Nu kan vattenbolaget meddela sina kunder om eventuella läckage, vilket hjälper samhället att spara vatten och kunderna att spara pengar.
 

Skribent


Relaterade blogginlägg