Vatten
Smart mätning
Vattenförlust
Intelligenta larm

Postat den 25 april 2018 av

Sex saker du inte visste att du kan göra med en vattenmätare

Överväg installationskostnaden när vattenmätare installeras vid varje ändpunkt i ditt distributionsnät. Förutom installationen måste du hantera logistiken för att säkerställa att det finns någon hemma som kan släppa in installatören... eller i värsta fall, hantera ombokningen.

- Så när du går igenom besväret att byta ut dina vattenmätare, se till att du väljer en mätare som ger dig mervärde.

Här är sex värdefulla saker som du troligtvis inte har tänkt på att använda dina vattenmätare till.

1) Placera en temperatursensor i alla hus
Smarta vattenmätare mäter vatten- och omgivningstemperaturen. Genom att veta temperaturen i varje ändpunkt, kan du utvärdera risken för sprickor i samband med frost, varna dina kunder och undvika dyra följdskador och vattenförlust. Temperaturen kan också berätta om områden i distributionsnätet där stillastående vatten leder till högre vattentemperaturer och ökad risk för bakterietillväxt

2) Sänk dina kunders försäkringskostnader
Genom att övervaka förbrukningsmönster med kontinuerliga mätningar kan smarta vattenmätare varna om läckage i huset. Osynliga läckage som uppstår i dolda installationer tenderar att resultera i väldigt dyra skador och reparationer. 
Nästan ett av fem anspråk på fastighets- och hemförsäkring är för skador orsakade av läckage. Därför erbjuder många försäkringsbolag skadereduktion om en smart mätare som övervakar läckage installeras.

3) Upptäck returflöden innan de förorenar hela nätverket
Föroreningar i distributionsnätet kan härledas från olika källor. En av dem är returflöden från hem- och industriinstallationer. Även om flera bolag installerar returflödesförhindrare finns det en risk för felfunktion. Smarta vattenmätare varnar dig om returflöden. Många ser denna funktion som ett sätt att säkerställa att mätaren installeras i rätt flödesriktning, men värdet av att upptäcka förorenande returflöden tidigt kan vara stort. Inte bara på grund av de potentiella hälsoproblemen som de kan medföra kunderna, utan också tack vare att man kan minska kostnaden för att eliminera orsaken till föroreningen och området som måste spolas rent.
4) Sänka vattenförlust
För att kunna göra förbättringar, krävs kunskap. Detta gäller även när man arbetar med vattenförlust. Traditionellt utvärderas nivån av vattenförlust en gång per år, när kunderna skickar in sina mätaravläsningar. Under tiden kan man komma åt nivån av vattenförlust baserat på olika tekniker med hjälp av information från huvudmätarna.

Smarta mätare tillhandahåller inte bara noggranna mätningar, de digitalt överförda värdena utesluter även felaktiga avläsningar och säkerställer samtidiga avläsningar. Detta innebär att du kan lita på dina uppmätta resultat, men även se effekten av förbättringarna direkt efter att de har gjorts.

Smarta mätare tillhandahåller inte bara noggranna mätningar, de digitalt överförda värdena utesluter även felaktiga avläsningar och säkerställer samtidiga avläsningar.

5) Engagera dina kunder
Kommunikation ligger till grund för alla smarta mätare. Detta gör att mätarna kan fjärravläsas och att data kan användas i olika syften. Data gör det möjligt för vattenbolagen att kunna bli proaktiva mot kunderna istället för reaktiva. 
 
Det ändrar uppfattningen om ditt bolag i grunden:
  • Från någon som skickar en stor faktura när du har använt för mycket vatten, till någon som varnar dig för överdriven förbrukning, innan du får räkningen.
  • Från någon du ringer för att få vattnet avstängt när din källare är full av vatten på grund av läckage, till någon som ringer dig för att varna om eventuellt läckage innan din källare blir förstörd.
6) Upptäck sabotage och stöld
Men en smart vattenmätare är det svårt att vara en vattentjuv. Till skillnad från traditionella mekaniska mätare, upptäcker smarta vattenmätare om någon försöker ställa om räknaren genom att ändra flödesriktningen i mätaren. Mätaren mäter även mängden omvänt vatten, för användning vid avräkning senare.
 
Den elektroniska mätningsprincipen gör det även omöjligt att utföra mekaniskt sabotage på mätningen och en funktion för avkänning av manipulering varnar omedelbart vattenbolaget, i händelse av försök att komma åt elektroniken inuti mätaren.

Skribent


Relaterade blogginlägg