Värme
Fjärrvärme
Distributionsnät

Postat den 5 oktober 2020 av Steen Schelle Jensen

2020: Från potential till databaserade resultat

Med största delen av ett oförutsägbart år bakom oss, fortsätter vi våra förutsägelser för vad vi tror att vi kommer att minnas om fjärrvärme från året 2020 om tio år. Baserat på besluten vi ser bland fjärrvärmebolag i kombination med utvecklingen inom branschen, tror vi att detta år kommer att utmärka övergången från att prata om potentialen med digitalisering till att visa resultaten som digitaliseringen har genererat.

De flesta svenska fjärrvärmebolag har redan kommit en bra bit på vägen inom fjärravläsning av mätare. Men värdet av smarta mätdata beror på hur man använder dem och detta kräver rätt verktyg. Ett av verktygen är Kamstrups analysplattform Heat Intelligence.

Rätt verktyg för optimering

Heat Intelligence hjälper fjärrvärmebolag att optimera sin distribution och verksamhet. Verktyget kombinerar smarta mätdata med fakta om ledningsnätet (längd, diameter och typ) för att skapa en virtuell kopia som kan hjälpa till att maximera prestandan i distributionsnätet i relation till temperatur, flöde och trycknivåer. Denna nya nivå av transparens möjliggör temperaturoptimering, snabbare identifiering av värmeförlust och läckage och förbättrar förvaltningen av tillgångar – allt med syftet att säkerställa leveranskvalitet och skapa de rätta förhållandena för att integrera mer överskottsvärme och förnybara energikällor.

Ambitiösa svenska projekt

Vi har ett antal pågående pilotprojekt med svenska bolag för att definiera deras möjligheter när det gäller att använda Heat Intelligence som ett analysverktyg för att visualisera aktuell status i distributionsnätet och värdet av den detaljerade kunskapen som bolagen kan få från en virtuell kopia över distributionsnätet.

Förväntade fördelar inkluderar förbättrad förståelse för distributionsnätet, att kunna fatta mer kvalificerade beslut gällande kostsamma renoveringar och investeringar och att ge fler personer åtkomst till specialistkunskap för att möjliggöra snabbare introduktion. Detta kommer att resultera i lägre temperaturer, mindre värmeförlust och effektivare drift och skapar möjlighet för yrkesverksamma inom fjärrvärmebolag att spendera sin tid på mer värdeskapande uppgifter.

Prioritering av insatser baserade på data

Flera danska bolag har redan genererat betydande resultat med Heat Intelligence. Aars Fjernvarme har t. ex. uppnått en helt ny nivå av transparens i distributionsnätet nu när de kan övervaka temperaturerna och flödet hela vägen till och från varje kund.

Heat Intelligence används som ett verktyg för daglig drift, samt för att hitta distributionsnätets svagaste länkar och att prioritera insatser baserat på data. Aars Fjernvarme har lyckats reducera sina rundgångar från cirka 200 till 16, vilket sänker framledningstemperaturen med 3 °C och minskar den årliga värmeförlusten med 7,8 MWh per kund i ett specifikt område.

Det är tydligt att framtidens fjärrvärmesystem kommer bli alltmer komplicerade. Därmed kommer det att bli ännu viktigare att ha de nödvändiga verktygen för att kunna förstå och styra ert distributionsnät. Genombrottet inom digitala lösningar på marknaden är en lovande indikator på vad bolagen kommer att kunna göra 2030.

Låt dig inspireras på kamstrup.com

Gå med i vår LinkedIngrupp.


Skribent


Relaterade blogginlägg