Hur kan våra robotar lyfta ert slutresultat?

Automatisering är bra för så mycket mer än att sänka kostnaderna. I vår helautomatiserade produktionsanläggning för elmätare gör våra robotar mer än att flytta komponenter och mätare – de har även en direkt inverkan på ditt slutresultat. Har du funderat på vad det skulle kosta om din leverantör inte kan leverera i tid eller om mätarens livslängd visar sig vara kortare än förväntat? En leverantörs produktionsuppsättning är ingen oviktig detalj.

Våra elmätare är utformade och tillverkade för en lång livslängd. Enkelt uttryckt strävar vi efter att tillverka en högkvalitativ produkt som kommer att vara till nytta för våra kunder på ett tillförlitligt sätt i 20 år. Våra helautomatiska produktionsanläggningar är nyckeln för att nå detta mål då de möjliggör en nollfelsstrategi och en låg felfrekvens. Fortfarande inte säker på hur det fungerar? Låt oss visa fördelarna:

Ingen manuell montering
Eftersom alla processer är automatiserade och hanteras av robotar utförs alla uppgifter på exakt samma sätt. Precis. Varenda. Gång. Det leder till en lägre felfrekvens och en genomgående hög produktkvalitet eftersom en robot är mycket mer noggrann i sina rörelser än en mänsklig hand och kan upprepa samma rörelse om och om igen utan att bli trött eller tappa koncentrationen. En ytterligare fördel med att utesluta manuell hantering är att det minimerar risken för att lämna rester på ömtåliga komponenter, något som är känt för att orsaka att mätarna slutar att fungera med tiden.

100 % spårbarhet
Varje enskild komponent i Kamstrups mätare registreras vid införandet och kan spåras via batchkoden och streckkoden på mätaren. Detta innebär att i händelse av en defekt komponent vet vi exakt vilka mätare som är påverkade och kan snabbt återkalla och byta ut dem för att säkerställa att våra kunder bara mottar mätare som lever upp till våra höga kvalitetskrav.

Vårt fokus på spårbarhet bidrar också till en smidig installationsprocess eftersom alla mätare löpande förses med numrering vid packning, vilket underlättar arbetet för installatören. Detta är möjligt eftersom vi kan följa varje enskild mätare och komponent under hela tillverkningsprocessen. 

100 % testade och verifierade 
Testning och verifiering borgar för en genomgående hög kvalitet. Det är därför vi utsätter alla kretskort och mätare för långtgående provningar och verifieringar enligt IPC-standarder. Följaktligen lämnar inga mätare vår produktionsanläggning utan att ha genomgått strikta funktionalitets- och noggrannhetstester. Detta är mer än industristandarderna kräver, men det är vårt sätt att se till att försörjningsföretag runt om i världen bara använder mätare som uppfyller våra kvalitetskrav – och deras förväntningar.

Vår elmätarproduktion är belägen vid Kamstrups huvudkontor i Danmark. Genom att ha produktion och FoU inom gångavstånd från varandra kan vi uppnå en hög grad av flexibilitet i vår produktutveckling. Med andra ord kan en ny funktion gå från idé till prototyp till en massproducerad, skräddarsyd mätare på nolltid. Nästan 10 nya prototyper passerar genom fabriken varje vecka.

Skalbar produktion
Att ha en flexibel produktutveckling betyder inte så mycket om mätarna inte levereras i tid och enligt plan. Då våra kunder innefattar både stora multinationella företag och små kommunala försörjningsföretag har vi byggt upp en oöverträffad flexibilitet och skalbarhet i vår produktion för att tillgodose dem alla. Det innefattar flera olika produktionslinjer för stora volymer, partier och prototyper/små volymer. 

I motsats till traditionell inline-tillverkning är våra produktionslinjer uppdelade i separata celler som kan skalas individuellt. Det gör det möjligt för oss att öka kapaciteten i en cell utan att behöva bygga om eller stoppa hela produktionslinjen. På så sätt kan vi snabbt öka produktionsvolymerna vid stora beställningar utan att orsaka försening av leveransen av mindre beställningar. Dessutom gör produktion i realtid det möjligt för oss att snabbt identifiera och reagera på eventuella problem och åtgärda dem. Vår produktionsuppsättning kan leverera upp till 5 miljoner elmätare per år.  

100 % anpassning
Vår flexibla och smidiga produktionsuppsättning gör det möjligt för oss att skräddarsy alla mätarbeställningar – oavsett hur stora de är. Alla beställningar görs på beställning och i enlighet med kundernas behov. I praktiken innebär detta att vi frågar våra kunder vilka funktioner de behöver från den färdiga mätaren. Alla försörjningsföretag har unika behov och vårt mål är att tillgodose dem genom att anpassa mätaren både invändigt och utvändigt – från komponentnivå till den färdig märkning. Innan mätaren lämnar monteringsbandet påförs exempelvis en skräddarsydd etikett med laser på mätarens främre kåpa, som till exempel en unik streckkod och försörjningsföretagets logotyp, adress och direktnummer till kundtjänst.