Postat den 4 oktober 2018 av Michael La Cour

Utlokalisering gör det möjligt för leverantörer att hålla kontrollen över sin verksamhet

Många leverantörer tar ett nytt tillvägagångssätt för sin verksamhet som gör att de kan fokusera på att utveckla sin affärsmodell och lägga till nya konsumenttjänster.
Prenumerationsbaserade lösningar är trendiga
Det finns för närvarande en tydlig marknadstendens för att gå över till "As a Service"-lösningar inom användarsektorn. Och inte undra på det! Stryk bort det oklara och hypertermer som helt administrerade tjänster, molnmätning (och många mer i enlighet med de här linjerna). "As a Service"-konceptet är i grunden ett abonnemangsbaserat paket som de populära streamingtjänsterna Netflix eller Spotify. Användare har tillgång till vad de behöver, när de behöver det, och tjänsteleverantören tar hand om allt annat.


Tre huvudorsaker
Allt fler kraftbolag lämnar den traditionella modellen för att äga, underhålla och vara värd för allt internt. Detta märks mest inom systemverksamheten, inklusive programvara, IT och hosting, ett mycket komplext område som kännetecknas av snabb teknisk utveckling samt ett behov av högspecialiserad kunskap och kompetens.  

En omfattande undersökning som nyligen gjordes bland svenska leverantörer avslöjade att upp till 25 % har beslutat att helt eller delvis lämna systemverksamheten till en leverantör, medan ytterligare 25 % fortfarande överväger sina möjligheter. Undersökningen avslöjade också tre huvudorsaker för deras val, vilket råkar matcha det vi hör från leverantörer över hela världen:

Det kan vara värt att överväga om konceptet "As a service" egentligen inte handlar om att tappa kontrollen över det du har idag, utan mer om att ta kontrollen över din framtid.


Släpp kontrollen och ta kontrollen om framtiden 
Trots betydande fördelar är vissa leverantörer fortfarande tveksamma till att utlokalisera systemoperationen. Många av dem säger att förlusten av kontroll är den främsta orsaken till deras tvekan. Att hålla fast vid det traditionella tillvägagångssättet kan så småningom bli ett hinder för ett bolags fortsatta förmåga att betjäna sina kunder och vidareutveckla sin verksamhet, så det kan vara värt att överväga om konceptet "As a service" egentligen inte handlar om att tappa kontrollen över det du har idag, utan mer om att ta kontrollen över din framtid.


Orsak 1: Tech-störningar
Att se till att IT-inställningen är aktuell - för att inte tala om säker och kompatibel - är en utmaning för många leverantörer. Speciellt mindre leverantörer kanske inte har den nödvändiga budgeten eller den egna kompetensen. Något som flera av dem uttryckligen uttryckte i undersökningen. Investeringen i maskinvara lämnas till tjänsteleverantören som tar ansvar för systemuppgraderingar, underhåll och överensstämmelse med lagstiftningen, inklusive till GDPR. Att köpa tillgång till ett system som redan är upprättat gör det både enkelt och snabbt att komma igång.


Orsak 2: Skär ned till kärnan
Flera leverantörer svarade att utlokaliseringens systemoperationen släpper ut resurser som de kan spendera och fokuserar på sin kärnverksamhet: att hålla sina nät i utmärkt skick och leverera kraft och service - och nya tjänster - till sina kunder. Det låter dem också köpa vägen till en högre nivå av specialkunskap om vad de kan upprätthålla internt. Och ”As a Service" levereras i en mängd olika paket, så att leverantörerna bara kan köpa vad de behöver och sedan lägga till ytterligare lager som analys för att få ännu mer värde från deras mätdata.


Orsak 3: Kostnad är nyckeln
TCO (Total Cost of Ownership) för en utlokaliserad systemlösning blir vanligtvis lägre än om en leverantör köper och underhåller maskinvara och programvara själva. Detta beror på de ekonomiska skalfördelar som en större tjänsteleverantör drar nytta av. Precis lika viktigt är den fullständiga insynen i kostnaderna som kommer med en abonnemangsbaserad tjänst med en fast avgift och ingen initial investering.Skribent
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.