Kamstrup Valve

En batteridrevet motorventil, som bruker smartteknologi til fjernstyring av vannforsyningen til forbrukere, og for å beskytte vannverkets inntekter

En snarvei til smart inntektsbeskyttelse

Med Kamstrup Valve kan du styre vannforsyningen til hver av forbrukerne dine, på en smart måte. Bruksområdene for ventilen er mange. Ventilen kan f.eks. benyttes med dårlige betalere, installasjoner der vannet må kobles fra i enkelte perioder eller i situasjoner der vanntilgjengeligheten må kunne styres av forskjellige grunner.

Fjernstyr vanntilgjengeligheten
Du kan åpne eller lukke ventilen ved hjelp av READy-appen. Dette gjør at du kan styre vanntilgjengeligheten utenfra huset uten direkte tilgang til installasjonen, eller behov for å forstyrre kunden eller være avhengige av at kunden er hjemme.

Sikker åpning av vanntilførselen
Når ventilen har vært lukket en stund, må den aktivt åpnes igjen. Det første trinnet skjer eksternt i READy-appen. Det andre trinnet krever at trykknappen på ventilen må trykkes tre ganger. Dette reduserer faren for utilsiktet vannforbruk eller oversvømmelse siden vannet først blir tilgjengelig igjen når kunden er fysisk tilstede og kan reaktivere ventilen.

Tillat et begrenset forbruk med struping

Med Kamstrup Valve har du to strupemuligheter. Disse gir vannverket muligheten til å stenge vanntilførselen helt eller delvis. Basert på juridiske eller saksspesielle omstendigheter så kan det hende at vannet delvis må være tilgjengelig hos kunden. Du kan derfor la ventilen være delvis åpen, slik at en konstant lav strømning kan komme gjennom. Alternativt kan vannverket åpne for at vann kun er tilgjengelig på et bestemt tidsintervall – f.eks. 10 minutter hver dag. For å sikre at kunden faktisk er hjemme i det angitte tidsintervallet, må han/hun trykke tre ganger på knappen for at vannet skal kunne strømme gjennom.

Hvorfor fjernstyre tilgjengeligheten?

Det å kunne styre tilgjengeligheten til vann er ikke bare en effektiv måte vannverket kan beskytte inntektene sine på, men det gjør også at vannverket kan forbedre tjenestene de tilbyr sluttbrukeren. 

Sikring av inntektsgrunnlaget for vannverket
Det å kunne styre vanntilgjengeligheten hos sluttbrukere er ett verktøy vannverket kan benytte for å redusere de kostnadsmessige tapene som følge av dårlige betalere og redusere tiden som brukes til å håndtere forsinkede eller manglende innbetalinger. 

Forbedret kundeservice
Vannverket kan stenge vanntilførselen til kunden hvis vannmåleren rapporterer om lekkasjer eller brudd – uten at kunden må være hjemme. Dette gjør at vannverket kan sette en grense på kundens fakturerbare vannforbruk i tillegg til at det vil redusere faren for omfattende bygningsskader.

Kundereferanser

Smart vannmåling er en intelligent løsning som forbedrer kundeforholdene dine og optimerer driften. Det handler om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6