150.000 AMS-målere til norsk allianse

Smart Strøm Nordvest, Norge

AMS-løsning i toppklasse

Norske Smart Strøm Nordvest, en allianse mellom 10 nettselskaper i Møre og Romsdal, har valgt Kamstrup som AMS-leverandør av 150 000 elmålere. De smarte målere skal installeres fra 2016 til 2018.

Gjennom offentlige anbudsforespørsler og påfølgende forhandlinger, er Kamstrup valgt som leverandør av nye målere inkludert kommunikasjonssystem mellom målerne og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier.

I perioden fra 2016 til 2018, vil ca. 150 000 måler bli byttet ut med nye smarte målere i områdene til de ti nettselskapene på Nordvestlandet. Det vil bli gjennomført en pilot i to nettområder i andre kvartal 2016, som vil omfatte ca. 1 000 til 2 000 målepunkter. Etter gjennomført pilot vil det bli en
nøye evaluering før hovedutrullingen av nye målere starter i tredje kvartal 2016.

For nettkundene vil nye målere bety at de slipper å lese av strømforbruk og at det strømforbruket som står på fakturaen vil være eksakt det som er brukt. I tillegg vil de nye målerne gi kundene muligheter for styring av sitt strømforbruk gjennom tilgang til måleverdier via et grensesnitt på målerne. Etablering av et slikt grensesnitt ligger også i kravet fra myndighetene.

I de seneste måneder har Kamstrup innått en rekke
avtaler med flere norske forsyningsselskaper som for eksempel Agder Energi Nett, Dalane Energi, Gauldal Nett, Kvikne- og Rennebu Kraftlag og Oppdal Everk. Avtalen med Smarthub/Smart Strøm Nordvest understreker Kamstrups posisjon som den førende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden. 

Den inngåtte kontrakt er samtidig et synlig bevis på at Kamstrup er den foretrukne partner for nettselskaper som krever optimal integrasjon mellom el-, vann- og varmeforsyning, samt eksisterende målesystemer.
”Kamstrups system leverer den høyeste målerperformance (innsamlingsprosent) og den beste integrasjon i markedet. Det betyr, at Smarthub/Smart Strøm Nordvest kan redusere sine omkostninger og risiko fra første dag og under hele projektperioden. Alle nettelskaper optimerer sin energiforsyning og skaper en ennu bedre økonomisk forretning, som også kommer forbrukerne til gode”.

Kamstrups norske Salgssjef Per-Otto Lie.

”I tillegg til å ha konkurransedyktig pris, utmerket Kamstrup seg med en profesjonell prosjektorganisasjon til å ta ansvar for tilbudt leveranse.”

 Svein Ivar Morslund, konstitueret leder for det nye selskapet Smarthub AS som eies av de 10 nettselskapene.