Svar på rapport om unøyaktige intelligente el-målere
(AMS-målere)

En debatt om AMS-måleres nøyaktighet raser for øyeblikket i bl.a. norske, danske og nederlandske medier. Debatten startet på bakgrunn av en forskningsrapport fra et nederlandsk universitet (http://sciencebulletin.org/archives/10940.html), som har testet el-målere fra forskjellige produsenter. Vi har stor forståelse for at mediehistorier om el-regninger opp til seks ganger høyere enn det reelle forbruket kan gi anledning til bekymring hos forbrukerne. Derfor har vi samlet en del fakta om Kamstrups el-målere og deres nøyaktighet.

  • Kamstrups el-målere er ikke en del av den omtalte undersøkelsen.

  • Målerne som har fått påvist unøyaktigheter i den omtalte undersøkelsen benytter Rogowski- eller Hall-måleprinsippet, mens Kamstrups el-målere benytter Shunt-måleprinsippet i alle OMNIPOWER husholdningsmålere og strømtrafoer i industrimålere.

  • Hver og en av Kamstrups målere blir testet i henhold til gjeldende lovgivning innen den forlater produksjonen. Alle målertyper er godkjent i henhold til EU’s måleinstrumentdirektiv (MID) og er i den forbindelse testet i henhold til CLC/TR 50579 som omhandler test av immunitet for ledningsbåret støy i 2-150 kHz-frekvensområdet. Denne testen er pr. i dag ikke en påkrevd del av målergodkjennelsen, men Kamstrup har testet målere med denne standarden i de siste fem år på alle OMNIPOWER målertyper nettopp for å imøtekomme den omtalte problemstillingen.

  • Kamstrups Klasse B el-målere overholder nøyaktighetsgrensen på ±1% som er fastsatt i MID, mens våre krav til kvaliteten er ennå strenger i det vi kun leverer målere med en nøyaktighet på ±0.8%. Målere som ikke overholder denne nøyaktighetsgrense blir analysert og resultatene benyttes til å forbedre kvaliteten i fremtidig produksjon.

  • I mars 2017 ble det foretatt en test hvor målerne ble utsatt for påvirkninger tilsvarende de fra testen til det nederlandske universitetet. Resultatene viser at selv under disse vanskelige forholdene overholder Kamstrups el-målere de ovennevnte grenseverdier for nøyaktighet.